Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1999, nr.406/407) šādus grozījumus:

6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par automobiļa vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 5 lati;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,03 lati;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,05 lati;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,10 latu;

d) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem - 0,20 latu”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Motocikliem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par motocikla vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 5 lati;

2) par motocikla motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru - 0,03 lati”;

7.pantā:

papildināt ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuru vecums pārsniedz 25 gadus.”.