Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt ar jaunu 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss;

6) nosaka mācību stundu slodzi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā, kā arī mācību stundas un mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs;";

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 7.punktu.

2. 5.pantā:

papildināt ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

"14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;";

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 4.panta 6.punkts stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

6. Šā likuma 33., 35., 36., 44., 45., 46. un 57.pants ir spēkā līdz 2002.gada 1.janvārim."