Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par Latvijas valsts karogu”

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts karogu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta piekto punktu šādā redakcijā :

“ 5) pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 25.martā (sēru noformējumā), 1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā (sēru noformējumā), 17.jūnijā (sēru noformējumā), 4.jūlijā (sēru noformējumā), 11.novembrī un 18.novembrī;”

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam - grozījumi likumā “Par Latvijas valsts karogu”

 

1.

Kādēļ likums vajadzīgs?

 

Grozījumi vajadzīgi, lai saskaņotu to ar priekšlikumu likumā “Par svētku un atceres dienām” noteikt

17. jūniju kā atceres dienu.

2.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

Nav tiešas ietekmes

3.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 

Nav tiešas ietekmes

4.

Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav tiešas ietekmes un citi grozījumi nav nepieciešami.

5.

Vai likums atbilst Latvijas starptautiskajām tiesībām?

Atbilst

6.

Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā