Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu

Latvijas Pašvaldību savienībai

(reģ. Nr.525)

Pirmajā lasījuma pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta teksts, kādu to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Mazā Pils ielā 1( ar Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas 1997. gada 21. marta lēmumu Zemesgrāmatu nodalījumā (folijā) nr.524 ) bez atlīdzības Latvijas Pašvaldību savienībai.

1

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 1. pantā tekstu iekavās šādā redakcijā:

‘’(Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr.524, zemes kadastra nr.01000080052)’’.

Atbalstīt.

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Mazā Pils ielā 1 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr.524, zemes kadastra nr.01000080052) bez atlīdzības Latvijas Pašvaldību savienībai.

2. pants. Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

     

2. pants. Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

3. pants. Ja Latvijas Pašvaldību savienība beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais pāriet valstij.

2

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

‘’3. pants. Ja Latvijas Pašvaldību savienība beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums pāriet valstij.’’

Atbalstīt.

3. pants. Ja Latvijas Pašvaldību savienība beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums pāriet valstij.

4. pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Valsts akciju sabiedrība ‘’Valsts nekustamā īpašuma aģentūra’’ nodod Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

     

4. pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Valsts akciju sabiedrība ‘’Valsts nekustamā īpašuma aģentūra’’ nodod Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.