Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā

 

Izdarīt Kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

  1. Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:
“Kultūrkapitāla fonda pārvaldi veic Ministru kabineta iecelta padome, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām". Tās sastāvā tiek iekļauti: kultūras ministrs, Finansu  ministrijas pārstāvis, Nacionālās kultūras padomes pārstāvis, Radošo savienību padomes pārstāvis un katras Kultūrkapitāla fonda nozares padomes priekšsēdētājs.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2000.

Vārdu skaits 71

M.Bērziņš