Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Eiropas Savienības - Latvijas Republikas Asociācijas

Padomes lēmumu Nr.1/2000 par grozījumiem

Eiropas līguma 3. protokolā

 

 

 

1.pants. 2000. gada 26. janvārī Briselē parakstītais Eiropas Savienības- Latvijas Republikas Asociācijas Padomes lēmums Nr.1/2000 par grozījumiem Eiropas līguma 3.protokolā (turpmāk- Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums latviešu un angļu valodā.

 

 

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada_________.