Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas

kopējā izglītības telpā

 

 

1. pants. 2000. gada 18. februārī Tallinā parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu valodā un angļu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2000. gada ____________