Likumprojekts

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi"

Izdarīt likumā "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.) grozījumu un aizstāt visā likuma tekstā vārdus "1.janvāris" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "1.marts" (attiecīgā locījumā).