Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par pagaidu pasākumiem Latvijas Republikas un Marakešas protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļas 1-B “Tarifu kvotas” piemērošanā

 

 

1. pants. Saskaņā ar Latvijas Republikas un Marakešas protokolu par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388./399.nr.) tā grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļā 1-B “Tarifu kvotas” fiksētās tarifu kvotas ietvaros noteiktā tarifa likme precēm, kas tiek klasificētas Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas 1003. un 1004. pozīcijā, tiek piemērota 5% apmērā.

2. pants. Likums ir spēkā līdz 2000. gada 1. jūnijam.

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2000. gada ___________