Likumprojekts

Likumprojekts

Par pagaidu pasākumiem Latvijas Republikas un Marakešas protokola

par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par

Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

grafika CXLIII - Latvijas Republika -

daļas 1-B "Tarifu kvotas" piemērošanā

1. Saskaņā ar Latvijas Republikas un Marakešas protokolu par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388./399.nr.) tā grafika CXLIII - Latvijas Republika - daļā 1-B "Tarifu kvotas" fiksētās tarifu kvotas ietvaros noteiktā tarifa likme precēm, kas tiek klasificētas Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas 1003. un 1004.pozīcijā, tiek piemērota 5 % apmērā.

2. Likums ir spēkā līdz 2000.gada 1.jūnijam.