Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par 1991. gada un 1993. gada grozījumiem Konvencijā par

Starptautisko jūrniecības organizāciju

 

 

 

1. pants. 1991 gada 7. novembra un 1993. gada 4. novembra Londonas grozījumi ( turpmāk - Grozījumi )1948. gada Ženēvas Konvencijā par Starptautisko jūrniecības organizāciju ( turpmāk- Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Grozījumu stājas spēkā Konvencijas 66. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada __________________.