Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

 

 

 

 

 

 

 

Izslēgt likuma Par valsts pensijām Pārejas noteikumu 26.punktu

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā ”Par valsts pensijām”

ANOTĀCIJA

 

1.Kādēļ ir vajadzīgs likums?

Par valsts pensijām 1995.gada 2.novembra likumā Pārejas noteikumu 26.punktā ietvertais ierobežojums saņemt personām pilnu pensiju ir nekorekts un ir pretrunā ar pensiju reformas būtību, jo netiek ievērots princips, ka pensijām jābūt atkarīgām no individuālajām sociālajām iemaksām. Steigā pieņemtais pensiju ierobežojums nebija ilgākam laikam pietiekami ekonomiski un sociāli izvērtēts, nemaz nerunājot par lielo sociālo spriedzi, kas kopumā ņemot, valsts ekonomikai nesīs zaudējumus jau tuvā nākotnē. Šo faktu ir ievērojusi arī Pasaules Banka, kura kategoriski iestājas par minētā pensiju ierobežojuma atcelšanu. Tāpēc pieņemtais pensiju ierobežojums ir steidzami atceļams.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Tikai pozitīvi. Garīgā potenciāla saglabāšana tautas saimniecības attīstībā ( profesori, zinātnieki, zinoši un pieredzes bagāti pedagogi , kuri šodien spiesti pamest savas darba vietas , varēs turpinot strādāt un dot savu ieguldījumu valsts attīstības labā).

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

Vairāk pozitīvi, nekā negatīvi. Strādājošie pensionāri nodokļus maksā sākot no viena lata.

4. Kā likums var ietekmēt esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Paliek spēkā pensiju aprēķināšanas kārtība un izmaksas, kāda tā pastāvēja līdz pensiju ierobežojumu pieņemšanai.

5.Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildei no valsts puses jaunas institūcijas netiek radītas un papildus līdzekļi nav nepieciešami.