Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.) grozījumu un izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Kārtība, kādā notiek specializēto atašeju iecelšana amatā un atcelšana no tā, kā arī atbilstīgā diplomātiskā ranga piešķiršana

(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā misijā speciāli pilnvarota amatpersona, kas veic noteiktas diplomātiskas funkcijas atbilstoši attiecīgās nozares ministrijas darbības jomai.

(2) Specializētos atašejus (militāros, jūras lietu, aviācijas, tieslietu, iekšlietu, ekonomikas, lauksaimniecības, tirdzniecības, kultūras un citus) amatā ieceļ un no tā atceļ attiecīgās nozares ministrija pēc rakstiskas saskaņošanas ar Ārlietu ministriju. Diplomātisko rangu viņiem piešķir ārlietu ministrs pēc attiecīgās nozares ministrijas priekšlikuma.

(3) Militāro atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9. pantu, ir šādi:

Amats

Rangs

III pakāpe

1.ranga militārais atašejs Padomnieks

IV pakāpe

2. ranga militārais atašejs Pirmais sekretārs

V pakāpe

3.ranga militārais atašejs Otrais sekretārs

VI pakāpe

Militārā atašeja palīgs Trešais sekretārs

(4) Nozaru ministriju specializēto atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9. pantu, var būt padomnieks, pirmais sekretārs vai otrais sekretārs, bet specializētā atašeja palīga amatam atbilstīgais rangs ir trešais sekretārs.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ________________