Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.) grozījumu un izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Kārtība, kādā notiek specializēto atašeju iecelšana amatā

un atcelšana no tā, kā arī atbilstīgā diplomātiskā ranga

piešķiršana

(1) Specializētais atašejs ir diplomātiskajā misijā speciāli pilnvarota amatpersona, kas veic noteiktas diplomātiskas funkcijas atbilstoši attiecīgās nozares ministrijas darbības jomai.

(2) Specializētos atašejus (militāros, jūras lietu, aviācijas, tieslietu, iekšlietu, ekonomikas, lauksaimniecības, tirdzniecības, kultūras un citus) amatā ieceļ un no tā atceļ attiecīgās nozares ministrija pēc rakstiskas saskaņošanas ar Ārlietu ministriju. Diplomātisko rangu viņiem piešķir ārlietu ministrs pēc attiecīgās nozares ministrijas priekšlikuma.

(3) Militāro atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9.pantu, ir šādi:

Amats

Rangs

     
 

III pakāpe

 

1.ranga militārais atašejs

 

Padomnieks

 

IV pakāpe

 

2.ranga militārais atašejs

 

Pirmais sekretārs

 

V pakāpe

 

3.ranga militārais atašejs

 

Otrais sekretārs

 

VI pakāpe

 

Militārā atašeja palīgs

 

Trešais sekretārs

(4) Nozaru ministriju specializēto atašeju amatiem atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9.pantu, var būt padomnieks, pirmais sekretārs vai otrais sekretārs, bet specializētā atašeja palīga amatam atbilstīgais rangs ir trešais sekretārs."