Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Par telekomunikācijām» (reģ. nr. 500) otrajam lasījumam

< TD WIDTH="31%" VALIGN="TOP"> 

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 1583)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

Par telekomunikācijām

     

Par telekomunikācijām

         

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

   

   

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) abonents - telekomunikāciju pakalpojumu lietotājs, ar kuru telekomunikāciju uzņēmums noslēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu par konkrētu tehnisko līdzekļu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanu;

     

1) abonents - telekomunikāciju pakalpojumu lietotājs, ar kuru telekomunikāciju uzņēmums noslēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu par konkrētu tehnisko līdzekļu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanu;

 

1.

(Dep. K.Leiškalns)

( Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 1.pantu ar jaunu terminu šādā redakcijā:

“balss telefonijas pakalpojums - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai telekomunikāciju tīkliem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām neatkarīgi no pielietotās pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas;”

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1.pantu ar jaunu terminu šādā redakcijā:

“balss telefonijas pakalpojums - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai telekomunikāciju tīkliem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā;”

 

 

 

 

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

 

2) balss telefonijas pakalpojums - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai telekomunikāciju tīkliem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā;

2) ierobežotie nacionālie resursi telekomunikācijās – nacionālais radiofrekvenču spektrs un nacionālās numerācijas telpa;

     

3) ierobežotie nacionālie resursi telekomunikācijās – nacionālais radiofrekvenču spektrs un nacionālās numerācijas telpa;

3) individuālā licence – speciāla atļauja noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē vai telekomunikāciju tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kurā noteiktas individuālas saistības, prasības un tiesības telekomunikāciju uzņēmumiem un kas dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikācijās;

3.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) individuālā licence – speciāla atļauja publiskā telekomunikāciju tīkla izveidošanai vai noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē, kurā noteiktas individuālas saistības, prasības un tiesības telekomunikāciju uzņēmumiem. Individuālā licence dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikācijās;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

4) individuālā licence – speciāla atļauja noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē vai telekomunikāciju tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kurā noteiktas individuālas saistības, prasības un tiesības telekomunikāciju uzņēmumiem un kas dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikācijās;

4) īpašā piekļuve – pieslēguma noteikumi publiskajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēguma noteikumiem;

     

5) īpašā piekļuve – pieslēguma noteikumi publiskajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēguma noteikumiem;

5) Nacionālās numerācijas plāns – identifikācijas sistēma, kas nosaka abonentu, telekomunikāciju pakalpojumu, kā arī pieslēguma punktu numerācijas struktūru un formātu;

4.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“Nacionālās numerācijas plāns – identifikācijas sistēma, kas nosaka telekomunikāciju uzņēmumu, abonentu, telekomunikāciju pakalpojumu, kā arī pieslēguma punktu numerācijas struktūru un formātu;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

6) Nacionālās numerācijas plāns – identifikācijas sistēma, kas nosaka telekomunikāciju uzņēmumu, abonentu, telekomunikāciju pakalpojumu, kā arī pieslēguma punktu numerācijas struktūru un formātu;

 

5.

(Dep. K.Leiškalns)

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 1.pantu ar jaunu terminu šādā redakcijā:

“nomātā līnija – publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

7) nomātā līnija – publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas;

6) numurs – publisko un privāto telekomunikāciju tīklu abonentam, telekomunikāciju pakalpojumam, kā arī telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktam piešķirtais numurs vai adrese atbilstoši Nacionālās numerācijas plānam;

6.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“numurs – telekomunikāciju uzņēmumam, publisko telekomunikāciju tīklu abonentam, telekomunikāciju pakalpojumam, kā arī telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktam piešķirtais numurs vai adrese, atbilstoši Nacionālajam numerācijas plānam;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

8) numurs – telekomunikāciju uzņēmumam, publisko telekomunikāciju tīklu abonentam, telekomunikāciju pakalpojumam, kā arī telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktam piešķirtais numurs vai adrese, atbilstoši Nacionālajam numerācijas plānam;

7) numerācijas diapazons – vienāda formāta nepārtraukts numuru apgabals numerācijas telpā;

     

9) numerācijas diapazons – vienāda formāta nepārtraukts numuru apgabals numerācijas telpā;

8) privātais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai piederošs telekomunikāciju tīkls, kas izveidots un tiek ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību nodrošināšanai;

     

10) privātais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai piederošs telekomunikāciju tīkls, kas izveidots un tiek ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību nodrošināšanai;

9) publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls - telekomunikāciju tīkls vai telekomunikāciju tīkla daļa, kas nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi starp tīkla pieslēguma punktiem, kas atrodas fiksētās vietās un nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu;

7.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 9.punktu šādā redakcijā:

“publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls - publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi starp fiksētiem telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem;”

 

 

Atbalstīt.

 

 

11) publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls - publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi starp fiksētiem telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem;”

10) publiskais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai vispārējai lietošanai paredzēts telekomunikāciju tīkls vai tīkla daļa, kuru izmanto, lai sniegtu telekomunikāciju pakalpojumus;

     

12) publiskais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai vispārējai lietošanai paredzēts telekomunikāciju tīkls vai tīkla daļa, kuru izmanto, lai sniegtu telekomunikāciju pakalpojumus;

11) publiskā telekomunikāciju tīkla operators - juridiska persona, kas izveidota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar šo likumu, starptautiskajiem līgumiem, citiem normatīvajiem aktiem un individuālajās licencēs iekļautajiem noteikumiem ir piešķirtas tiesības publiskā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai;

8.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Izslēgt 1.panta 11.punktā vārdu “ekspluatācijai”.

Atbalstīt.

13) publiskā telekomunikāciju tīkla operators - juridiska persona, kas izveidota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar šo likumu, starptautiskajiem līgumiem, citiem normatīvajiem aktiem un individuālajās licencēs iekļautajiem noteikumiem ir piešķirtas tiesības publiskā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai;

12) publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts - publiskā telekomunikāciju tīkla daļa, kas paredzēta telekomunikāciju gala iekārtas vai cita telekomunikāciju tīkla pieslēgšanai un ir telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas dalījuma robeža starp publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, citu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai operatīvās darbības subjektu;

     

14) publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts - publiskā telekomunikāciju tīkla daļa, kas paredzēta telekomunikāciju gala iekārtas vai cita telekomunikāciju tīkla pieslēgšanai un ir telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas dalījuma robeža starp publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, citu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai operatīvās darbības subjektu;

13) radiokomunikāciju līdzekļi - viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, ieskaitot papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

     

15) radiokomunikāciju līdzekļi - viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, ieskaitot papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

14) starpsavienojums - fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt telekomunikāciju pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums;

     

16) starpsavienojums - fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt telekomunikāciju pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums;

15) telekomunikācijas - informācijas pārraides process, ko organizē, lietojot tehniskās iekārtas, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radio un gaismas viļņu) izmantošanu;

9.

(Dep. K.Leiškalns)

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izteikt 1.panta 15.punktu šādā redakcijā:

“telekomunikācijas – jebkura veida informācijas pārraides process, ko organizē, lietojot tehniskās iekārtas, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radio un gaismas viļņu) izmantošanu;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

17) telekomunikācijas – jebkura veida informācijas pārraides process, ko organizē, lietojot tehniskās iekārtas, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radio un gaismas viļņu) izmantošanu;

16) telekomunikāciju gala iekārtas – iekārtas (telefona aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli u.c.), kas paredzētas tiešai pieslēgšanai publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem vai sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu, pieslēdzot tam tieši vai netieši, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju (runas, datus, attēlus);

     

18) telekomunikāciju gala iekārtas – iekārtas (telefona aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli u.c.), kas paredzētas tiešai pieslēgšanai publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem vai sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu, pieslēdzot tam tieši vai netieši, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju (runas, datus, attēlus);

17) telekomunikāciju pakalpojumi – pakalpojumi, arī regulējamie sabiedriskie pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos;

10.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 17.punktu šādā redakcijā:

“telekomunikāciju pakalpojumi – pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos;”

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

19) telekomunikāciju pakalpojumi – pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos;

 

11.

(Dep. K.Leiškalns)

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Papildināt 1.pantu ar jaunu terminu šādā redakcijā:

“telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto telekomunikāciju pakalpojumus;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

20) telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto telekomunikāciju pakalpojumus;

18) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana - telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšana komerciālos nolūkos;

12.

(Dep. K.Leiškalns)

Izslēgt 1.panta 18.punktu.

 

Atbalstīt.

 

19) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām, izmantojot citas juridiskas personas publisko telekomunikāciju tīklu vai tā daļu;

13.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 19.punktu šādā redakcijā:

“telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu vai tā daļu;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

21) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu vai tā daļu;

 

14.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 1.pantu ar jaunu terminu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju pakalpojumu tarifs - telekomunikāciju uzņēmuma sniegto telekomunikāciju pakalpojumu vienas vienības cena;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

22) Telekomunikāciju pakalpojumu tarifs - telekomunikāciju uzņēmuma sniegto telekomunikāciju pakalpojumu vienas vienības cena;

20) telekomunikāciju pakalpojumu tirgus – viena noteikta telekomunikāciju pakalpojuma veids, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko teritoriju;

     

23) telekomunikāciju pakalpojumu tirgus – viena noteikta telekomunikāciju pakalpojuma veids, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko teritoriju;

21) telekomunikāciju tīkls - tehnisko un tehnoloģisko līdzekļu (iekārtu, būvju, ekspluatācijas un vadības sistēmas) kopums, kas nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi starp diviem vai vairākiem tīkla pieslēguma punktiem;

     

24) telekomunikāciju tīkls - tehnisko un tehnoloģisko līdzekļu (iekārtu, būvju, ekspluatācijas un vadības sistēmas) kopums, kas nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi starp diviem vai vairākiem tīkla pieslēguma punktiem;

22) telekomunikāciju uzņēmums - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kurš likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmis individuālo licenci vai vispārējo atļauju sniegt telekomunikāciju pakalpojumus;

15.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 22.punktu šādā redakcijā:

“telekomunikāciju uzņēmums - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs;”

 

 

Atbalstīt.

 

 

25) telekomunikāciju uzņēmums - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs;”

23) universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds – fonds, kura naudas līdzekļus izmanto universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai;

16.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 23.punktu šādā redakcijā:

“Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds – fonds, kura naudas līdzekļus izmanto Universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai noteiktai telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju grupai vai noteiktās ģeogrāfiskās vietās, kur pakalpojumu sniegšana ir komerciāli neizdevīga;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

26) universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds – fonds, kura naudas līdzekļus izmanto Universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai noteiktai telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju grupai vai noteiktās ģeogrāfiskās vietās, kur pakalpojumu sniegšana ir komerciāli neizdevīga;

24) universālais telekomunikāciju pakalpojums – noteiktajām kvalitātes normām atbilstošs minimālais telekomunikāciju sabiedrisko pakalpojumu apjoms, kas pieejams visiem esošajiem un potenciālajiem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem;

17.

(Dep. K. Leiškalns)

Izteikt 1.panta 24.punktu šādā redakcijā:

“Universālais telekomunikāciju pakalpojums – noteikts minimālais telekomunikāciju pakalpojumu apjoms ar normām atbilstošu kvalitāti, kas pieejams visiem esošiem un potenciāliem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem par pieņemamu cenu;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

27) universālais telekomunikāciju pakalpojums – noteikts minimālais telekomunikāciju pakalpojumu apjoms ar normām atbilstošu kvalitāti, kas pieejams visiem esošiem un potenciāliem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem par pieņemamu cenu;

25) vispārējā atļauja – regulatora izsniegta atļauja uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē, kurā ir noteiktas prasības un tiesības telekomunikāciju uzņēmumiem, kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus.

18.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Izteikt 1.panta 25.punktu šādā redakcijā:

“25) autorizācijas apliecība – regulatora izsniegts dokuments, pamatojoties uz kuru telekomunikāciju uzņēmumam piešķirta tiesība sniegt telekomunikāciju pakalpojumus un kuras izsniegšanai nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 19.pr-lik.

 

 

 

 

 

19.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 25.punktu šādā redakcijā:

“vispārējā atļauja – regulatora reģistrēta atļauja, kura dod tiesības telekomunikāciju uzņēmumam sniegt telekomunikāciju pakalpojumus, un, kuras saņemšanai, pēc telekomunikāciju uzņēmuma paziņojuma, nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

28) vispārējā atļauja – regulatora reģistrēta atļauja, kura dod tiesības telekomunikāciju uzņēmumam sniegt telekomunikāciju pakalpojumus, un, kuras saņemšanai, pēc telekomunikāciju uzņēmuma paziņojuma, nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums.

 

20.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “atļauja” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “autorizācijas apliecība” (attiecīgā locījumā).

 

 

Neatbalstīt.

 
         

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt telekomunikāciju attīstību visā valsts teritorijā, noteikt tiesiskās attiecības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā un nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju interešu aizsardzību atvērta tirgus ekonomikas apstākļos.

     

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt telekomunikāciju attīstību visā valsts teritorijā, noteikt tiesiskās attiecības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā un nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju interešu aizsardzību atvērta tirgus ekonomikas apstākļos.

         

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Šis likums nosaka telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku un valsts institūciju tiesības, pienākumus un atbildību, kas saistīta ar telekomunikāciju sektora regulēšanu, telekomunikāciju tīklu izveidošanu, pārvaldi un ekspluatāciju, telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu, kā arī radiofrekvenču spektra un numerācijas piešķiršanas un lietošanas valsts kontroli un uzraudzību.

     

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Šis likums nosaka telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku un valsts institūciju tiesības, pienākumus un atbildību, kas saistīta ar telekomunikāciju sektora regulēšanu, telekomunikāciju tīklu izveidošanu, pārvaldi un ekspluatāciju, telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu, kā arī radiofrekvenču spektra un numerācijas piešķiršanas un lietošanas valsts kontroli un uzraudzību.

(2) Šis likums attiecas arī uz televīzijas un skaņas izplatīšanai nepieciešamajiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Apraides – televīzijas un skaņas pārraides programmu veidošanas un sākotnējās izplatīšanas, kas paredzēta publiskai uztveršanai, - nosacījumus reglamentē Radio un televīzijas likums.

     

(2) Šis likums attiecas arī uz televīzijas un skaņas izplatīšanai nepieciešamajiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Apraides – televīzijas un skaņas pārraides programmu veidošanas un sākotnējās izplatīšanas, kas paredzēta publiskai uztveršanai, - nosacījumus reglamentē Radio un televīzijas likums.

 

21.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Papildināt 3.pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Veicot telekomunikāciju tīklu ekspluatāciju, attīstot šos tīklus un sniedzot telekomunikāciju pakalpojumus, fiziskajām un juridiskajām personām ir jāievēro likumi un starptautiskie līgumi.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

4.pants. Tiesības dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus

(1) Jebkura juridiska vai fiziska persona saskaņā ar šā likuma prasībām ir tiesīga dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus.

     

4.pants. Tiesības dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus

(1) Jebkura juridiska vai fiziska persona saskaņā ar šā likuma prasībām ir tiesīga dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus.

(2) Telekomunikāciju uzņēmums sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, saņemot individuālo licenci vai vispārējo atļauju likumā noteiktajā kārtībā, bet regulējamos sabiedriskos pakalpojumus sniedz, saņemot attiecīgo regulatora licenci likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

22.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 4.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju uzņēmums sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, saņemot individuālo licenci vai reģistrējot vispārējo atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt.

 

 

(2) Telekomunikāciju uzņēmums sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, saņemot individuālo licenci vai reģistrējot vispārējo atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.

         

II nodaļa

     

II nodaļa

Valsts pārvalde telekomunikāciju nozarē

     

Valsts pārvalde telekomunikāciju nozarē

         

5.pants. Telekomunikāciju nozari regulējošās institūcijas

     

5.pants. Telekomunikāciju nozari regulējošās institūcijas

(1) Valsts pārvaldi telekomunikāciju nozarē savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija.

     

(1) Valsts pārvaldi telekomunikāciju nozarē savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija.

(2) Telekomunikāciju nozari šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktās kompetences ietvaros regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators). Regulatora kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi un izdotie administratīvie akti ir saistoši telekomunikāciju uzņēmumiem.

23.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 5.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju nozares regulatoru izveido likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktā kārtībā. Regulatora uzdevumus telekomunikāciju nozarē nosaka šis likums. Regulatora savas kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi un izdotie administratīvie akti ir atklāti un saistoši telekomunikāciju uzņēmumiem. Regulators vienu reizi gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur pieejama informācija par regulatora pieņemtajiem lēmumiem un administratīvajiem aktiem.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(2) Telekomunikāciju nozari šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktās kompetences ietvaros regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators). Regulatora kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi un izdotie administratīvie akti ir saistoši telekomunikāciju uzņēmumiem.

         

6.pants. Satiksmes ministrijas uzdevumi

Satiksmes ministrijai telekomunikāciju jomā ir šādi uzdevumi:

24.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 6.panta 1.rindkopu un 1.punktu šādā redakcijā:

“Satiksmes ministrijai ir uzdevumi:

 

6.pants. Satiksmes ministrijas uzdevumi

Satiksmes ministrijai ir uzdevumi:

1) izstrādāt, īstenot un pārskatīt telekomunikāciju nozares attīstības politiku, kurā ir noteikti nozares mērķi atbilstoši sabiedrības interesēm un to sasniegšanas līdzekļi telekomunikāciju sektorā, lai:

 

1) izstrādāt un pārskatīt telekomunikāciju nozares attīstības politiku, kurā ir noteikti nozares mērķi atbilstoši sabiedrības interesēm un to sasniegšanas līdzekļi telekomunikāciju sektorā, lai:”

Atbalstīt.

1) izstrādāt un pārskatīt telekomunikāciju nozares attīstības politiku, kurā ir noteikti nozares mērķi atbilstoši sabiedrības interesēm un to sasniegšanas līdzekļi telekomunikāciju sektorā, lai:

 

25.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Papildināt 6.panta 1.punktu pēc vārdiem “nozares attīstības politiku” ar vārdiem “kuru akceptē Ministru kabinets un”.

 

Neatbalstīt.

 

a) apmierinātu telekomunikāciju pakalpojumu sabiedrisko pieprasījumu un veicinātu jaunu telekomunikāciju pakalpojumu veidošanu;

     

a) apmierinātu telekomunikāciju pakalpojumu sabiedrisko pieprasījumu un veicinātu jaunu telekomunikāciju pakalpojumu veidošanu;

b) veicinātu konkurences attīstību telekomunikāciju pakalpojumu tirgū;

     

b) veicinātu konkurences attīstību telekomunikāciju pakalpojumu tirgū;

c) veicinātu universālā telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību;

     

c) veicinātu universālā telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību;

2) izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus, instrukcijas un citus tiesību aktus par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu ievešanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem;

     

2) izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus, instrukcijas un citus tiesību aktus par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu ievešanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem;

3) izstrādāt un pilnveidot telekomunikāciju nozari regulējošu normatīvo aktu projektus un citus tiesību aktus, kā arī kontrolēt to izpildi;

26.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 6.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) izstrādāt šajā likumā paredzētos telekomunikāciju nozari regulējošu normatīvo aktu projektus un Ministru Kabineta noteikumu projektus šī likuma prasību un telekomunikāciju nozares attīstības politikas īstenošanai;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

3) izstrādāt šajā likumā paredzētos telekomunikāciju nozari regulējošu normatīvo aktu projektus un Ministru Kabineta noteikumu projektus šī likuma prasību un telekomunikāciju nozares attīstības politikas īstenošanai;”

4) organizēt telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanu;

27.

(Dep. K.Leiškalns)

Izslēgt 6.panta 4. – 7.punktu.

Atbalstīt. Attiecīgi

 

5) organizēt Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju;

   

mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

6) izstrādāt, izdot, publicēt un īstenot Nacionālās numerācijas plāna regulēšanas noteikumus;

28.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Izslēgt 6.panta 6. un 7.punktu.

Atbalstīt.

 

7) organizēt radiofrekvenču spektra izmantošanas kontroli un uzraudzību, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegt frekvenču lietošanas atļaujas;

       

8) veikt universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda turētāja funkcijas;

29.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 6.panta 8.punktu šādā redakcijā:

“8) noteikt universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanas kārtību;”

 

Atbalstīt.

4) noteikt universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanas kārtību;

9) pārstāvēt valsti starptautiskajās telekomunikāciju organizācijās.

     

5) pārstāvēt valsti starptautiskajās telekomunikāciju organizācijās.

         

7.pants. Satiksmes ministrijas tiesības telekomunikāciju jomā

Satiksmes ministrijai ir tiesības saņemt no regulatora nepieciešamo informāciju par regulējamiem sabiedriskajiem pakalpojumiem telekomunikāciju jomā.

30.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

Satiksmes ministrijai ir tiesības saņemt nepieciešamo informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu tirgu no regulatora un telekomunikāciju uzņēmumiem.”

 

 

 

Atbalstīt.

 

7.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

Satiksmes ministrijai ir tiesības saņemt nepieciešamo informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu tirgu no regulatora un telekomunikāciju uzņēmumiem.

         

8.pants. Regulatora funkcijas telekomunikāciju nozarē

     

8.pants. Regulatora funkcijas telekomunikāciju nozarē

(1) Regulators likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā veic šādas funkcijas:

       

 1.  pēc ministriju pieprasījuma sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kuros reglamentēta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana telekomunikāciju jomā;
       

2) kontrolē telekomunikāciju uzņēmumu sniegto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti telekomunikāciju jomā;

       

3) nosaka regulējamo sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku telekomunikāciju jomā;

       

4) izsniedz vispārējās atļaujas un regulējamo sabiedrisko pakalpojumu licences telekomunikāciju uzņēmumiem;

31.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Izteikt 8.panta 1.daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izsniedz individuālās licences un vispārējās atļaujas telekomunikāciju uzņēmumiem;”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts 33.pr-lik. (5.punktā).

 

5) nosaka publisko telekomunikāciju tīklu starpsavienojumu pamatnoteikumus un starpsavienojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;

       

6) kontrolē universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi;

       
 

32.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Papildināt 8.panta 1.daļu ar jaunu 7. un 8.punktu (līdzšinējo 7.punktu uzskatot par 9.punktu) šādā redakcijā:

“7) nosaka Nacionālās numerācijas plānu;

8) veic radiofrekvenču spektra izmantošanas uzraudzību un kontroli, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz frekveču lietošanas atļaujas;”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts 33.pr-lik. (12.punktā).

 

7) savas kompetences ietvaros apkopo informāciju par telekomunikāciju nozari.

       
 

33.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators telekomunikāciju nozarē veic šādas funkcijas:

Atbalstīt, precizējot 12.punktu.

 

 

(1) Regulators telekomunikāciju nozarē veic šādas funkcijas:

   

 1. aizstāv telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un telekomunikāciju uzņēmumu intereses;
 

1) aizstāv telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un telekomunikāciju uzņēmumu intereses;

   

2) pēc ministriju pieprasījuma sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kuros reglamentēta telekomunikāciju nozares uzņēmumu darbība vai telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana;

 

2) pēc ministriju pieprasījuma sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kuros reglamentēta telekomunikāciju nozares uzņēmumu darbība vai telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana;

   

3) nosaka telekomunikāciju uzņēmumu sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasības un kvalitātes pārskatu publicēšanas kārtību, kā arī pārrauga telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi;

 

3) nosaka telekomunikāciju uzņēmumu sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasības un kvalitātes pārskatu publicēšanas kārtību, kā arī pārrauga telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi;

   

4) nosaka starpsavienojumu un nomāto līniju pakalpojumu izmaksu un universālo telekomunikāciju pakalpojumu saistību tīro izmaksu aprēķināšanas metodiku un reizi gadā publicē informāciju par to ievērošanu;

 

4) nosaka starpsavienojumu un nomāto līniju pakalpojumu izmaksu un universālo telekomunikāciju pakalpojumu saistību tīro izmaksu aprēķināšanas metodiku un reizi gadā publicē informāciju par to ievērošanu;

   

5) izstrādā un publicē noteikumus un nosacījumus vispārējo atļauj u reģistrēšanai, procedūru individuālo licenču saņemšanai, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmumu licencēšanu un vispārējo atļauju reģistrēšanu, un licenču nosacījumu uzraudzību;

 

5) izstrādā un publicē noteikumus un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai, procedūru individuālo licenču saņemšanai, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmumu licencēšanu un vispārējo atļauju reģistrēšanu, un licenču nosacījumu uzraudzību;

   

6) izstrādā starpsavienojumu līgumu sarunu veikšanas, iekārtu kopīgas izmantošanas un numuru savietojamības noteikumus;

 

6) izstrādā starpsavienojumu līgumu sarunu veikšanas, iekārtu kopīgas izmantošanas un numuru savietojamības noteikumus;

   

7) pārvalda universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus un uzrauga universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi;

 

7) pārvalda universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus un uzrauga universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi;

   

8) izšķir strīdu starp telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar regulatora lēmumiem vai izdotajiem administratīvajiem aktiem. Regulatora pieņemtais lēmums par strīdu tiek publicēts un pilns lēmuma teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

 

8) izšķir strīdu starp telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar regulatora lēmumiem vai izdotajiem administratīvajiem aktiem. Regulatora pieņemtais lēmums par strīdu tiek publicēts un pilns lēmuma teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

   

9) nosaka un publicē, kuri publiskā telekomunikāciju tīkla operatori atrodas dominējošā stāvoklī konkrētā tirgū un nosaka speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai;

 

9) nosaka un publicē, kuri publiskā telekomunikāciju tīkla operatori atrodas dominējošā stāvoklī konkrētā tirgū un nosaka speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai;

   

10) izstrādā privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam, telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskos noteikumus un pārrauga to ievērošanu;

 

10) izstrādā privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam, telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskos noteikumus un pārrauga to ievērošanu;

   

11) uzrauga Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju, pārrauga telekomunikāciju standartu ievērošanu;

 

11) uzrauga Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju, pārrauga telekomunikāciju standartu ievērošanu;

   

12) izstrādā Nacionālo radiofrekvenču plānu, uzrauga radiofrekvenču spektra izmantošanu, atklāti un nediskriminējoši izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas;

 

12) apstiprina Nacionālo radiofrekvenču plānu, atklāti un nediskriminējoši izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas;

   

13) izstrādā Nacionālo numerācijas plānu un atklāti un nediskriminējoši piešķir numurus, numerācijas diapazonus, īsos numurus un īsos kodus un adreses;

 

13) izstrādā Nacionālo numerācijas plānu un atklāti un nediskriminējoši piešķir numurus, numerācijas diapazonus, īsos numurus un īsos kodus un adreses;

   

14) izstrādā rekomendācijas starpsavienojumu līgumiem un minimālo telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu;

 

14) izstrādā rekomendācijas starpsavienojumu līgumiem un minimālo telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu;

   

15) regulē telekomunikāciju pakalpojumu tarifus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, izstrādā un šajā likumā noteiktajos gadījumos nosaka telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas, izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku;

 

15) regulē telekomunikāciju pakalpojumu tarifus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, izstrādā un šajā likumā noteiktajos gadījumos nosaka telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas, izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku;

   

16) uzrauga likumdošanas ievērošanu telekomunikāciju nozarē ;

 

16) uzrauga likumdošanas ievērošanu telekomunikāciju nozarē;

   

17) nodrošina regulatora darbības atklātumu, publicējot savas darbības gada pārskatus un lēmumus, kā arī apkopo un publicē informāciju par telekomunikāciju nozari.”

 

17) nodrošina regulatora darbības atklātumu, publicējot savas darbības gada pārskatus un lēmumus, kā arī apkopo un publicē informāciju par telekomunikāciju nozari.

(2) Regulatora funkciju izpildi nodrošina regulatora izpildinstitūcijas telekomunikāciju nozares struktūrvienība.

     

(2) Regulatora funkciju izpildi nodrošina regulatora izpildinstitūcijas telekomunikāciju nozares struktūrvienība.

         

9.pants. Regulatora tiesības telekomunikāciju nozarē Regulators savas kompetences ietvaros ir tiesīgs:

     

9.pants. Regulatora tiesības telekomunikāciju nozarē Regulators savas kompetences ietvaros ir tiesīgs:

1) pieprasīt un netraucēti saņemt no telekomunikāciju uzņēmumiem informāciju (arī tādu informāciju, kas satur komercnoslēpumu), kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus;

34.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Aizstāt 9.panta 1.punktā vārdu “netraucēti” ar vārdiem “desmit dienu laikā”.

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

1) desmit dienu laikā saņemt no telekomunikāciju uzņēmumiem informāciju (arī tādu informāciju, kas satur komercnoslēpumu), kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus;

2) apsekot telekomunikāciju uzņēmumus, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus;

     

2) apsekot telekomunikāciju uzņēmumus, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus;

3) pārraudzīt telekomunikāciju standartu ievērošanu.

35.

(Dep. K.Leiškalns)

Izslēgt 9.panta 3.punktu.

Atbalstīt.

 
 

36.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 9.pantu ar jaunu 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

Atbalstīt.

 
   

“3) īpašos gadījumos pēc savas iniciatīvas iejaukties starpsavienojumu līgumu sarunās, pieprasot izmaiņas līgumā vai papildus prasību un specifisku nosacījumu iekļaušanu tajā, lai sekmētu efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē un izvēles iespēju telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem;

 

3) īpašos gadījumos pēc savas iniciatīvas iejaukties starpsavienojumu līgumu sarunās, pieprasot izmaiņas līgumā vai papildus prasību un specifisku nosacījumu iekļaušanu tajā, lai sekmētu efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē un izvēles iespēju telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem;

   

4) noteikt laika ierobežojumu satarpsavienojumu sarunu pabeigšanai un līguma noslēgšanai starp telekomunikāciju uzņēmumiem.”

 

4) noteikt laika ierobežojumu satarpsavienojumu sarunu pabeigšanai un līguma noslēgšanai starp telekomunikāciju uzņēmumiem.

         
 

37.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

Atbalstīt. Izteikt kā 10.pantu.

 
   

“... .pants. Regulatora darbības finansēšana.

 

10.pants. Regulatora darbības finansēšana

   

 1. Regulatoru finansē no maksas par:
 

 1. Regulatoru finansē no maksas par:
   

1) licenču izdošanu un uzraudzību;

 

1) licenču izdošanu un uzraudzību;

   

2) atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

 

2) atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

   

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

 

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

   

4) frekvenču pārvaldīšanu;

 

4) frekvenču pārvaldīšanu;

   

5) telekomunikāciju un radio gala iekārtu atbilstības novērtēšanu;

 

5) telekomunikāciju un radio gala iekārtu atbilstības novērtēšanu;

   

6) radiokomunikāciju līdzekļu lietošanas atļauju izsniegšanu;

 

6) radiokomunikāciju līdzekļu lietošanas atļauju izsniegšanu;

   

7) radio staciju un raidītāju pārbaudīšanu;

 

7) radio staciju un raidītāju pārbaudīšanu;

   

8) citiem regulatora sniegtiem pakalpojumiem.

 

8) citiem regulatora sniegtiem pakalpojumiem.

   

(2) Maksai par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem jābūt balstītai uz šo pakalpojumu izmaksām. To var izmantot tikai regulatora funkciju nodrošināšanai telekomunikāciju nozarē. Regulatora budžetu un maksājumu likmi par regulatora pakalpojumiem apstiprina Ministru kabinets.

 

(2) Maksai par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem jābūt balstītai uz šo pakalpojumu izmaksām. To var izmantot tikai regulatora funkciju nodrošināšanai telekomunikāciju nozarē. Regulatora budžetu un maksājumu likmi par regulatora pakalpojumiem apstiprina Ministru kabinets.

   

(3) Telekomunikāciju uzņēmumu maksājumi regulatoram gadā nedrīkst pārsniegt 0.2% no uzņēmuma iepriekšējā finansu gada neto apgrozījuma telekomunikāciju nozarē.”

 

(3) Telekomunikāciju uzņēmumu maksājumi regulatoram gadā nedrīkst pārsniegt 0.2% no uzņēmuma iepriekšējā finansu gada neto apgrozījuma telekomunikāciju nozarē.

         

III nodaļa

     

III nodaļa

Telekomunikāciju tīkli

     

Telekomunikāciju tīkli

         

10.pants. Telekomunikāciju tīklu veidi

     

11.pants. Telekomunikāciju tīklu veidi

Telekomunikāciju tīkli ir publiski un privāti.

     

Telekomunikāciju tīkli ir publiski un privāti.

         

11.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu lietošana Privāto telekomunikāciju tīklu atļauts lietot tikai privātā telekomunikāciju tīkla īpašnieka vajadzībām. Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana, izmantojot privātos telekomunikāciju tīklus, ir aizliegta.

     

12.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu lietošana Privāto telekomunikāciju tīklu atļauts lietot tikai privātā telekomunikāciju tīkla īpašnieka vajadzībām. Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana, izmantojot privātos telekomunikāciju tīklus, ir aizliegta.

         

12.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi

     

13.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi ir:

     

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi ir:

1) ievērot publisko telekomunikāciju tīklu pieslēguma noteikumus;

38.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 12.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ievērot privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam;”

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

1) ievērot privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam;

2) ievērot ar publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem noslēgtā telekomunikāciju pakalpojumu līguma noteikumus.

     

2) ievērot ar publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem noslēgtā telekomunikāciju pakalpojumu līguma noteikumus.

         

13.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības

     

14.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības ir:

     

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības ir:

1) pieslēgt privāto tīklu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem kā publiskā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju gala iekārtu;

     

1) pieslēgt privāto tīklu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem kā publiskā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju gala iekārtu;

2) savstarpēji vienojoties, pieslēgt privāto telekomunikāciju tīklu citiem privātajiem telekomunikāciju tīkliem;

     

2) savstarpēji vienojoties, pieslēgt privāto telekomunikāciju tīklu citiem privātajiem telekomunikāciju tīkliem;

3) pretendēt uz radiofrekvenču spektra izmantošanu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

3) pretendēt uz radiofrekvenču spektra izmantošanu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

14.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem

Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas publiskajiem telekomunikāciju tīkliem tehniskos noteikumus nosaka Latvijas nacionālie standarti. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas komerciālos noteikumus nosaka publiskā telekomunikāciju tīkla operators, un tie nevar būt diskriminējoši, salīdzinot ar publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.

39.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

“Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanās tehniskos noteikumus publiskajiem telekomunikāciju tīkliem nosaka regulators. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanās komerciālos noteikumus nosaka publiskā telekomunikāciju tīkla operators un tie nevar būt diskriminējoši, salīdzinot ar publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

15.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem

Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanās tehniskos noteikumus publiskajiem telekomunikāciju tīkliem nosaka regulators. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanās komerciālos noteikumus nosaka publiskā telekomunikāciju tīkla operators un tie nevar būt diskriminējoši, salīdzinot ar publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.

         

15.pants. Telekomunikāciju tīklu ierīkošana un būvniecība

     

16.pants. Telekomunikāciju tīklu ierīkošana un būvniecība

(1) Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

     

(1) Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(2) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma teritorijā, iepriekš saskaņojot to ar attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.

40.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 15.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot to ar nekustāmā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(2) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot to ar nekustāmā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.

(3) Zemūdens kabeļus jūras akvatorijā ierīko saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu". Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu aizsargājamās dabas teritorijās saskaņo ar aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju. Kārtību, kādā telekomunikāciju tīklu ierīkošanai izmantojamas elektropārvades līnijas, autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslas, nosaka attiecīgie normatīvie akti.

     

(3) Zemūdens kabeļus jūras akvatorijā ierīko saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu". Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu aizsargājamās dabas teritorijās saskaņo ar aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju. Kārtību, kādā telekomunikāciju tīklu ierīkošanai izmantojamas elektropārvades līnijas, autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslas, nosaka attiecīgie normatīvie akti.

         
 

41.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Papildināt likumprojektu ar jaunu 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Telekomunikāciju tīklu reģistrācija

Publiskie telekomunikāciju tīkli reģistrējami Telekomunikāciju tīkla reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Telekomunikāciju tīkla reģistru izveido un uztur regulators. Privātos telekomunikāciju tīklus var arī reģistrēt telekomunikāciju tīkla reģistrā, ja tīklu īpašnieki vēlas nostiprināt savas īpašuma tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
       

16.pants. Zaudējumu atlīdzināšana sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju un attīstību

     

17.pants. Zaudējumu atlīdzināšana sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju un attīstību

(1) Kārtību, kādā telekomunikāciju uzņēmumi atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nodarītos zaudējumus sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju vai attīstību, nosaka, pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, strīdu izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

     

(1) Kārtību, kādā telekomunikāciju uzņēmumi atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nodarītos zaudējumus sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju vai attīstību, nosaka, pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, strīdu izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas telekomunikāciju uzņēmumam ir pienākums sakārtot nekustamo īpašumu.

     

(2) Pēc telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas telekomunikāciju uzņēmumam ir pienākums sakārtot nekustamo īpašumu.

(3) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju telekomunikāciju uzņēmums nesakārto attiecīgo īpašumu, īpašuma teritoriju ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no telekomunikāciju uzņēmuma ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

     

(3) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju telekomunikāciju uzņēmums nesakārto attiecīgo īpašumu, īpašuma teritoriju ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no telekomunikāciju uzņēmuma ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

         

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatori

     

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatori

         

17.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru pienākumi

     

18.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru pienākumi

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru pienākumi ir:

     

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru pienākumi ir:

1) ievērot un izpildīt individuālās licences nosacījumus, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju nozarē;

42.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ievērot un izpildīt individuālās licences nosacījumus, kā arī citu normatīvo aktu prasības, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā;”

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

 

 

1) ievērot un izpildīt individuālās licences nosacījumus, kā arī normatīvo aktu prasības, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā;

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

     

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

3) noslēgt telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

43.

(Dep. K.Leiškalns)

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izteikt 17.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) noslēgt rakstisku telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

3) noslēgt rakstisku telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

4) saskaņā ar šā likuma normām nodrošināt ziņu par telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju saņemtajiem pakalpojumiem konfidencialitāti;

     

4) saskaņā ar šā likuma normām nodrošināt ziņu par telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju saņemtajiem pakalpojumiem konfidencialitāti;

5) pēc operatīvās darbības subjektu rakstiska pieprasījuma ierīkot publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu likumos noteiktajos gadījumos;

44.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta 5. - 7.punktu šādā redakcijā:

“5) pēc operatīvās darbības subjektu pamatota rakstiska pieprasījuma ierīkot publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu likumos noteiktajos gadījumos;

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

5) pēc operatīvās darbības subjektu pamatota rakstiska pieprasījuma ierīkot publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu likumos noteiktajos gadījumos;

6) nodrošināt nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos un komerciālos noteikumus;

 

6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos un komerciālos noteikumus;

 

 

 

 

6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos un komerciālos noteikumus;

7) sniegt informāciju par starpsavienojumiem citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem;

 

7) publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un nomāto līniju pakalpojumu piedāvājumus komerciālu sarunu veikšanai ar citu publisko telekomunikāciju tīkla operatoriem;”

 

 

 

7) publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un nomāto līniju pakalpojumu piedāvājumus komerciālu sarunu veikšanai ar citu publisko telekomunikāciju tīkla operatoriem;

8) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem operatīvo dienestu (ugunsdzēsības, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienesta) bezmaksas izsaukšanu.

     

8) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem operatīvo dienestu (ugunsdzēsības, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienesta) bezmaksas izsaukšanu.

         

18.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru tiesības

     

19.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru tiesības

Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības:

     

Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības:

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kuri netiek regulēti saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";

45.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 18.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtību par laikus nesamaksātajiem rēķiniem;

     

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtību par laikus nesamaksātajiem rēķiniem;

3) noteikt publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus;

     

3) noteikt publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus;

4) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikācijās.

     

4) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikācijās.

         

V nodaļa

     

V nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji

     

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji

         

19.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi ir:

     

20.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi ir:

1) veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju nozarē, ievērot un izpildīt visus vispārējās atļaujas nosacījumus;

46.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā, ievērot un izpildīt visus regulatora nosacījumus un noteikumus, kuri attiecas uz vispārējās atļaujas reģistrēšanu;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

1) veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā, ievērot un izpildīt visus regulatora nosacījumus un noteikumus, kuri attiecas uz vispārējās atļaujas reģistrēšanu;”

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

     

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

3) noslēgt telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

47.

(Dep. K.Leiškalns)

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izteikt 19.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) noslēgt rakstisku telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

3) noslēgt rakstisku telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;”

4) nodrošināt ziņu par telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju saņemtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem konfidencialitāti.

     

4) nodrošināt ziņu par telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju saņemtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem konfidencialitāti.

         

20.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības

     

21.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības:

     

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības:

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kuri netiek regulēti saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";

48.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 20.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;”

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtību par laikus nesamaksātajiem rēķiniem.

     

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtību par laikus nesamaksātajiem rēķiniem.

 

49.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 20.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikācijās.”

 

Atbalstīt.

 

 

3) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikācijās.

         

21.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja attiecības Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka savstarpējais līgums.

     

22.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja attiecības Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka savstarpējais līgums.

         

22.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja un abonentu savstarpējās attiecības

50.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju uzņēmumu un abonentu savstarpējās attiecības”.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

23.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu un abonentu savstarpējās attiecības

(1) Abonentam ir tiesības izvēlēties publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

     

(1) Abonentam ir tiesības izvēlēties publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

(2) Publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs un abonents slēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

51.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju uzņēmums un abonents slēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(2) Telekomunikāciju uzņēmums un abonents slēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

(3) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumi tiek noslēgti rakstiski.

     

(3) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumi tiek noslēgti rakstiski.

(4) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumos ietver šādu informāciju:

     

(4) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumos ietver šādu informāciju:

1) telekomunikāciju pakalpojuma apraksts;

     

1) telekomunikāciju pakalpojuma apraksts;

2) publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta vieta, abonentam piešķirtais telekomunikāciju pakalpojums, numurs vai adrese, telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanas un rēķina piegādes adrese;

52.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta 4.daļas 2. – 4.punktu šādā redakcijā:

“2) abonentam piešķirtais telekomunikāciju pakalpojums, numurs vai adrese, publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

2) abonentam piešķirtais telekomunikāciju pakalpojums, numurs vai adrese, publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

3) telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtība;

 

3) telekomunikāciju pakalpojumu apmaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

 

3) telekomunikāciju pakalpojumu apmaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

4) abonentam sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasības;

 

4) abonentam sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;”

 

4) abonentam sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

5) publiskā telekomunikāciju tīkla vai telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumi;

     

5) publiskā telekomunikāciju tīkla vai telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumi;

6) strīdu atrisināšanas un klienta pretenziju iesniegšanas kārtība;

     

6) strīdu atrisināšanas un klienta pretenziju iesniegšanas kārtība;

7) abonenta piekrišana vai nepiekrišana ar abonentu saistītās informācijas publicēšanai vai izmantošanai komerciālos nolūkos;

53.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 22.panta 4.daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) abonenta piekrišana vai nepiekrišana ar abonentu saistīto personas datu publicēšanai abonentu sarakstos un to izmantošanai komerciālos nolūkos;”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

7) abonenta piekrišana vai nepiekrišana ar abonentu saistīto personas datu publicēšanai abonentu sarakstos un to izmantošanai komerciālos nolūkos;”

8) līguma izbeigšanas vai telekomunikāciju pakalpojuma pārtraukšanas nosacījumi.

     

8) līguma izbeigšanas vai telekomunikāciju pakalpojuma pārtraukšanas nosacījumi.

         

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji un abonenti

     

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji un abonenti

         

23.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu tiesības un pienākumi

(1) Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ir tiesības noteiktajā kārtībā un apjomā saņemt telekomunikāciju pakalpojumus no telekomunikāciju uzņēmumiem.

     

24.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu tiesības un pienākumi

(1) Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ir tiesības noteiktajā kārtībā un apjomā saņemt telekomunikāciju pakalpojumus no telekomunikāciju uzņēmumiem.

(2) Abonentu attiecības ar telekomunikāciju uzņēmumu nosaka noslēgtais telekomunikāciju pakalpojumu līgums.

     

(2) Abonentu attiecības ar telekomunikāciju uzņēmumu nosaka noslēgtais telekomunikāciju pakalpojumu līgums.

(3) Fiziskām un juridiskām personām ir tiesības nomāt līnijas no publiskā telekomunikāciju tīkla operatora, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

     

(3) Fiziskām un juridiskām personām ir tiesības nomāt līnijas no publiskā telekomunikāciju tīkla operatora, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

(4) Abonenti drīkst pieslēgt publiskajam telekomunikāciju tīklam tikai sertificētas telekomunikāciju gala iekārtas.

     

(4) Abonenti drīkst pieslēgt publiskajam telekomunikāciju tīklam tikai sertificētas telekomunikāciju gala iekārtas.

         

24.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu informācijas aizsardzība telekomunikācijās

     

25.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu informācijas aizsardzība telekomunikācijās

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem un to darbiniekiem aizliegts izpaust ziņas par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem bez viņu piekrišanas, kā arī ziņas par informāciju, kuru pārraida, izmantojot telekomunikāciju tīklus, vai var iegūt, sniedzot telekomunikāciju pakalpojumus, ja telekomunikāciju uzņēmums vai to darbinieki nav šīs informācijas adresāti.

     

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem un to darbiniekiem aizliegts izpaust ziņas par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem bez viņu piekrišanas, kā arī ziņas par informāciju, kuru pārraida, izmantojot telekomunikāciju tīklus, vai var iegūt, sniedzot telekomunikāciju pakalpojumus, ja telekomunikāciju uzņēmums vai to darbinieki nav šīs informācijas adresāti.

(2) Tipogrāfiski publicējamos vai datorizētā veidā uzglabājamos publiski pieejamos abonentu sarakstos drīkst uzglabāt tikai šādu informāciju: abonenta numurs, vārds un uzvārds, adrese, ja abonents ir tam piekritis, noslēdzot attiecīgu līgumu ar telekomunikāciju uzņēmumu.

     

(2) Tipogrāfiski publicējamos vai datorizētā veidā uzglabājamos publiski pieejamos abonentu sarakstos drīkst uzglabāt tikai šādu informāciju: abonenta numurs, vārds un uzvārds, adrese, ja abonents ir tam piekritis, noslēdzot attiecīgu līgumu ar telekomunikāciju uzņēmumu.

(3) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem, lai pārtvertu informāciju, ir atļauts operatīvās darbības subjektiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā.

54.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 24.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem informācijas pārtveršanas nolūkā atļauts tikai operatīvās darbības subjektiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(3) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem informācijas pārtveršanas nolūkā atļauts tikai operatīvās darbības subjektiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā.

         

25.pants. Personu datu aizsardzība telekomunikācijās (1) Telekomunikāciju uzņēmumi nodrošina jebkuras informācijas konfidencialitāti par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem, kas sakarā ar telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu tiem ir pieejama, arī informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu.

55.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 25.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju uzņēmumi nodrošina jebkuras informācijas konfidencialitāti par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem, kas tiem ir pieejama, tajā skaitā arī informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu.”

 

 

 

Atbalstīt.

26.pants. Personu datu aizsardzība telekomunikācijās

(1) Telekomunikāciju uzņēmumi nodrošina jebkuras informācijas konfidencialitāti par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem, kas tiem ir pieejama, tajā skaitā arī informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu.

(2) Telekomunikāciju uzņēmumi drīkst atklāt telekomunikāciju tīklos pārraidāmo ziņojumu formātu, ziņojumu saturu un informāciju par ziņojumu nosūtītāju un saņēmēju, ziņojumu nosūtīšanas laiku un to pārraides veidu tikai ar ziņojuma nosūtītāja atļauju, izņemot gadījumus, kas paredzēti citos normatīvajos aktos.

     

(2) Telekomunikāciju uzņēmumi drīkst atklāt telekomunikāciju tīklos pārraidāmo ziņojumu formātu, ziņojumu saturu un informāciju par ziņojumu nosūtītāju un saņēmēju, ziņojumu nosūtīšanas laiku un to pārraides veidu tikai ar ziņojuma nosūtītāja atļauju, izņemot gadījumus, kas paredzēti citos normatīvajos aktos.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentiem drīkst uzglabāt un apstrādāt šādu informāciju:

56.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 25.panta 3.daļas 1.rindkopu šādā redakcijā:

“(3) Telekomunikāciju uzņēmumi bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentiem drīkst uzglabāt un apstrādāt identificējamā formā šādu informāciju:”

 

 

Atbalstīt.

 

 

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentiem drīkst uzglabāt un apstrādāt identificējamā formā šādu informāciju:

1) informāciju, kas ļauj identificēt abonenta telekomunikāciju pieslēguma punkta numuru un pieslēguma punkta adresi;

     

1) informāciju, kas ļauj identificēt abonenta telekomunikāciju pieslēguma punkta numuru un pieslēguma punkta adresi;

2) abonenta adresi;

     

2) abonenta adresi;

3) uzskaites informāciju, kas ļauj aprēķināt maksu par sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem;

     

3) uzskaites informāciju, kas ļauj aprēķināt maksu par sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem;

4) abonenta pārraidīto ziņojumu vai runas saņēmēja adresi vai numuru;

     

4) abonenta pārraidīto ziņojumu vai runas saņēmēja adresi vai numuru;

5) abonenta pārraidītās informācijas apjomu, laiku un ilgumu;

     

5) abonenta pārraidītās informācijas apjomu, laiku un ilgumu;

6) informāciju par abonenta iemaksāto avansu vai veiktajām maksājuma daļām;

     

6) informāciju par abonenta iemaksāto avansu vai veiktajām maksājuma daļām;

7) informāciju par abonentiem noteiktajiem telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumiem;

     

7) informāciju par abonentiem noteiktajiem telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumiem;

8) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja brīdinājuma paziņojumus abonentiem.

     

8) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja brīdinājuma paziņojumus abonentiem.

(4) Abonentiem ir tiesības bez maksas pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no publicējamiem vai datorizētiem publiski pieejamiem abonentu sarakstiem. Telekomunikāciju uzņēmums bez minēto personu piekrišanas nedrīkst nodot datus par viņām trešajām personām.

     

(4) Abonentiem ir tiesības bez maksas pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no publicējamiem vai datorizētiem publiski pieejamiem abonentu sarakstiem. Telekomunikāciju uzņēmums bez minēto personu piekrišanas nedrīkst nodot datus par viņām trešajām personām.

 

57.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 25.pantu ar 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Regulators var noteikt citus ierobežojumus un prasības, kas jāievēro telekomunikāciju uzņēmumiem, lai nodrošinātu telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personu datu aizsardzību un izsaucamā vai izsaucēja abonenta līnijas numura identifikāciju vai identifikācijas aizliegumu.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(5) Regulators var noteikt citus ierobežojumus un prasības, kas jāievēro telekomunikāciju uzņēmumiem, lai nodrošinātu telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personu datu aizsardzību un izsaucamā vai izsaucēja abonenta līnijas numura identifikāciju vai identifikācijas aizliegumu.

         

VII nodaļa

     

VII nodaļa

Starpsavienojumi

     

Starpsavienojumi

         

26.pants. Starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumi (1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējo savienošanu un noslēgt starpsavienojumu līgumu ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem. Starpsavienojums nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu tīklu abonentiem abos virzienos.

     

27.pants. Starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumi

(1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējo savienošanu un noslēgt starpsavienojumu līgumu ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem. Starpsavienojums nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu tīklu abonentiem abos virzienos.

(2) Vienvirziena darbības starpsavienojumu atļauts ierīkot, tikai pamatojoties uz rakstisku regulatora lēmumu.

58.

(Dep. K.Leiškalns)

Izslēgt 26.panta 2.daļu.

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

(3) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori sniedz regulatoram informāciju par starpsavienojumiem un īpašās piekļuves līgumiem.

59.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 26.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Telekomunikāciju uzņēmumi publicē starpsavienojumu pamatapiedāvājumu un sniedz regulatoram informāciju par īpašās piekļuves līgumiem.”

 

 

Atbalstīt.

 

 

(2) Telekomunikāciju uzņēmumi publicē starpsavienojumu pamatapiedāvājumu un sniedz regulatoram informāciju par īpašās piekļuves līgumiem.

(4) Īpašās piekļuves līgumus slēdz publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nosaka tajā īpašus tehniskos un komerciālos pieslēguma noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam. Publisko telekomunikāciju tīklu operatori izskata visus telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pieprasījumus attiecībā uz īpašo tīkla piekļuvi.

     

(3) Īpašās piekļuves līgumus slēdz publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nosaka tajā īpašus tehniskos un komerciālos pieslēguma noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam. Publisko telekomunikāciju tīklu operatori izskata visus telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pieprasījumus attiecībā uz īpašo tīkla piekļuvi.

(5) Starpsavienojuma līgumus slēdz divi publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri ir vienojušies savstarpēji savienot savus telekomunikāciju tīklus. Šajā līgumā nosaka visus tehniskos, komerciālos un citus starpsavienojuma noteikumus.

     

(4) Starpsavienojuma līgumus slēdz divi publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri ir vienojušies savstarpēji savienot savus telekomunikāciju tīklus. Šajā līgumā nosaka visus tehniskos, komerciālos un citus starpsavienojuma noteikumus.

(6) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem ir dominējošais stāvoklis starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir pienākums savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Lēmumu par publiskā telekomunikāciju tīkla operatora dominējošo stāvokli pieņem regulators.

     

(5) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem ir dominējošais stāvoklis starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir pienākums savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Lēmumu par publiskā telekomunikāciju tīkla operatora dominējošo stāvokli pieņem regulators.

(7) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri dominē starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, var atteikties noslēgt starpsavienojuma līgumu, tikai pamatojoties uz rakstisku regulatora lēmumu, kas pieņemts, izskatot katru šādu gadījumu atsevišķi.

     

(6) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri dominē starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, var atteikties noslēgt starpsavienojuma līgumu, tikai pamatojoties uz rakstisku regulatora lēmumu, kas pieņemts, izskatot katru šādu gadījumu atsevišķi.

(8) Regulatoram ir tiesības pieņemt publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem saistošus lēmumus starpsavienojumu un īpašās piekļuves jomā, ja puses nevar vienoties.

60.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 26.panta 8.daļu šādā redakcijā:

“(8) Regulatoram ir tiesības pieņemt publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem saistošus lēmumus starpsavienojumu un īpašās piekļuves jomā, ja puses nevar vienoties. Regulatoram lēmums jāpieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(7) Regulatoram ir tiesības pieņemt publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem saistošus lēmumus starpsavienojumu un īpašās piekļuves jomā, ja puses nevar vienoties. Regulatoram lēmums jāpieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

(9) Publisko telekomunikāciju tīklu starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus sastāda trīs eksemplāros. 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniedz regulatoram.

     

(8) Publisko telekomunikāciju tīklu starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus sastāda trīs eksemplāros. 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniedz regulatoram.

(10) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves tehniskos noteikumus nosaka Latvijas nacionālie standarti.

61.

(Dep. K.Leiškalns)

Izslēgt 26.panta 10.daļu.

Atbalstīt.

 
         

27.pants. Norēķinu principi par starpsavienojumiem un īpašo piekļuvi

(1) Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifiem jābūt nediskriminējošiem visos starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos, kurus noslēdzis publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifi tiek balstīti uz izmaksām, un tie var būt atšķirīgi dažādu kategoriju starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos. Tarifi par starpsavienojumu pakalpojumiem un īpašās piekļuves pakalpojumiem tiek detalizēti atdalīti un attiecināti tikai uz sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, lai netiktu subsidēti citi telekomunikāciju pakalpojumi un starpsavienojuma vai īpašās piekļuves pieprasītājam nebūtu jāmaksā par to, kas nav saistīts ar pieprasītajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.

62.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 27.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifiem jābūt nediskriminējošiem visos starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos, kurus noslēdzis publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifi tiek balstīti uz izmaksām, iekļaujot peļņu, un tie var būt atšķirīgi dažādu kategoriju starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos. Tarifi par starpsavienojumu pakalpojumiem un īpašās piekļuves pakalpojumiem tiek detalizēti atdalīti un attiecināti tikai uz sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, lai netiktu subsidēti citi telekomunikāciju pakalpojumi un starpsavienojuma vai īpašās piekļuves pieprasītājam nebūtu jāmaksā par to, kas nav saistīts ar pieprasītajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt pr-lik. par 1.daļu. Atbalstīt - par 2.- 4.daļu.

28.pants. Norēķinu principi par starpsavienojumiem un īpašo piekļuvi

 

 

 

 

(1) Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifiem jābūt nediskriminējošiem visos starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos, kurus noslēdzis publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifi tiek balstīti uz izmaksām, un tie var būt atšķirīgi dažādu kategoriju starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos. Tarifi par starpsavienojumu pakalpojumiem un īpašās piekļuves pakalpojumiem tiek detalizēti atdalīti un attiecināti tikai uz sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, lai netiktu subsidēti citi telekomunikāciju pakalpojumi un starpsavienojuma vai īpašās piekļuves pieprasītājam nebūtu jāmaksā par to, kas nav saistīts ar pieprasītajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.

(2) Visas ar abu virzienu darbības starpsavienojumu saistītās kopējās izmaksas abu publisko telekomunikāciju tīklu robežās sedz abu tīklu operatori vienlīdzīgās daļās, ja puses nevienojas citādi.

 

(2) Visas ar abu virzienu darbības starpsavienojumu saistītās kopējās izmaksas, kuras atšķiras no starpsavienojuma pamatpiedāvājuma, sedz abu tīklu operatori vienlīdzīgās daļās, ja puses nevienojas citādi.

 

(2) Visas ar abu virzienu darbības starpsavienojumu saistītās kopējās izmaksas, kuras atšķiras no starpsavienojuma pamatpiedāvājuma, sedz abu tīklu operatori vienlīdzīgās daļās, ja puses nevienojas citādi.

(3) Visas ar vienvirziena darbības starpsavienojumu saistītās izmaksas uzņemas segt publiskā telekomunikāciju tīkla operators, kurš ir pieprasījis veidot vienvirziena darbības starpsavienojumu, ja puses nevienojas citādi.

 

(3) Visas ar vienvirziena darbības starpsavienojumu saistītās izmaksas uzņemas segt tas publiskā telekomunikāciju tīkla operators, kurš ir pieprasījis veidot vienvirziena darbības starpsavienojumu, ja puses nevienojas citādi.

 

(3) Visas ar vienvirziena darbības starpsavienojumu saistītās izmaksas uzņemas segt tas publiskā telekomunikāciju tīkla operators, kurš ir pieprasījis veidot vienvirziena darbības starpsavienojumu, ja puses nevienojas citādi.

(4) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar regulatora noteiktu detalizētu izmaksu aprēķināšanas metodiku.

 

(4) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.”

 

(4) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.

 

63.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 27.panta 4.daļā vārdu “izmaksas” ar vārdu “tarifi” un vārdus “izmaksu aprēķināšanas metodiku” ar vārdiem “tarifu aprēķināšanas metodiku”.

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

28.pants. Informācijas publicēšana par starpsavienojumu jautājumiem

     

29.pants. Informācijas publ icēšana par starpsavienojumu jautājumiem

(1) Regulators nosaka, kuru starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumu daļas nav publicējamas. Padarot starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus publiski pieejamus, regulators nodrošina, lai netiktu izpausta informācija, kurā ietverti pušu komercnoslēpumi.

64.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Izteikt 28.panta 1.daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Padarot starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus publiski pieejamus, regulators nodrošina, lai netiktu izpausta informācija, kuru puses ar īpašu atzīmi ir norādījušas kā komercnoslēpumu.”

 

 

 

Neatbalstīt.

(1) Regulators nosaka, kuru starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumu daļas nav publicējamas. Padarot starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus publiski pieejamus, regulators nodrošina, lai netiktu izpausta informācija, kurā ietverti pušu komercnoslēpumi.

(2) Publiskā telekomunikāciju tīkla operators 10 dienu laikā pēc regulatora lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" starpsavienojuma līguma daļas, ko noteicis regulators.

65.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 28.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators publicē informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par vietu un laiku, kur informācija par starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un noslēgtajiem līgumiem ir pieejama.”

 

 

Atbalstīt.

 

 

(2) Regulators publicē informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par vietu un laiku, kur informācija par starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un noslēgtajiem līgumiem ir pieejama.

 

66.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 28.pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem pēc regulatora pieprasījuma jānosūta informācija par faktisko starpsavienojumu vai īpašas piekļuves izmaksu aprēķināšanas metodiku. Regulatoram katru gadu jāpublicē ziņojums par to, kā publisko telekomunikāciju operatori ievēro regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(3) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem pēc regulatora pieprasījuma jānosūta informācija par faktisko starpsavienojumu vai īpašas piekļuves izmaksu aprēķināšanas metodiku. Regulatoram katru gadu jāpublicē ziņojums par to, kā publisko telekomunikāciju operatori ievēro regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.

         
 

67.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt likumprojektu ar jaunu nodaļu šādā redakcijā:

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt

 
   

“VIII nodaļa. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifi

turpmāko pantu un

VIII nodaļa. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifi

   

... .pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtība.

nodaļu numerāciju.

30.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtība.

   

(1)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem nosaka telekomunikāciju uzņēmumi, kuri šos pakalpojumus sniedz. Regulatoram ir tiesības noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, izmaksu aprēķināšanas metodiku un tarifu publicēšanas kārtību.

 

(1)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem nosaka telekomunikāciju uzņēmumi, kuri šos pakalpojumus sniedz. Regulatoram ir tiesības noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, izmaksu aprēķināšanas metodiku un tarifu publicēšanas kārtību.

   

(2) Balss telefonijas pakalpojumiem publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus regulators uzrauga līdz laikam, kad šo pakalpojumu sniegšana konkrētā teritorijā notiek pietiekamas konkurences apstākļos. Lēmumu par katra balss telefonijas pakalpojuma tarifa regulēšanas pārtraukšanu konkrētā tirgū pieņem regulators.

 

(2) Balss telefonijas pakalpojumiem publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus regulators uzrauga līdz laikam, kad šo pakalpojumu sniegšana konkrētā teritorijā notiek pietiekamas konkurences apstākļos. Lēmumu par katra balss telefonijas pakalpojuma tarifa regulēšanas pārtraukšanu konkrētā tirgū pieņem regulators.

   

(3)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kurus uzrauga regulators, nosaka šādā kārtībā:

 

(3)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kurus uzrauga regulators, nosaka šādā kārtībā:

   

1) telekomunikāciju uzņēmumi telekomunikāciju pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar regulatora noteikto metodiku;

 

1) telekomunikāciju uzņēmumi telekomunikāciju pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar regulatora noteikto metodiku;

   

2) aprēķinātos telekomunikāciju pakalpojumu tarifu projektus telekomunikāciju uzņēmumi iesniedz regulatoram;

 

2) aprēķinātos telekomunikāciju pakalpojumu tarifu projektus telekomunikāciju uzņēmumi iesniedz regulatoram;

   

3) regulators trīsdesmit dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas izvērtē aprēķināto telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atbilstību noteiktajai metodikai;

 

3) regulators trīsdesmit dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas izvērtē aprēķināto telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atbilstību noteiktajai metodikai;

   

4) gadījumā, ja regulators konstatē, ka tarifu projekts neatbilst noteiktajai metodikai, tad desmit dienu laikā pēc izvērtēšanas regulators nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu;

 

4) gadījumā, ja regulators konstatē, ka tarifu projekts neatbilst noteiktajai metodikai, tad desmit dienu laikā pēc izvērtēšanas regulators nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu;

   

5) ja iesniedzējs nesaņem regulatora atbildi uz iesniegto tarifu projektu četrdesmit dienu laikā no iesniegšanas brīža, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības šos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus izziņot un noteikt to spēkā stāšanās datumu.

 

5) ja iesniedzējs nesaņem regulatora atbildi uz iesniegto tarifu projektu četrdesmit dienu laikā no iesniegšanas brīža, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības šos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus izziņot un noteikt to spēkā stāšanās datumu.

   

(6) Telekomunikāciju uzņēmums izziņo telekomunikāciju pakalpojumu tarifus vismaz trīsdesmit dienas pirms tarifu stāšanās spēkā.

 

(6) Telekomunikāciju uzņēmums izziņo telekomunikāciju pakalpojumu tarifus vismaz trīsdesmit dienas pirms tarifu stāšanās spēkā.

         
   

... .pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu apmērs.

 

31.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu apmērs.

   

(1)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu apmēri brīvas konkurences apstākļos netiek regulēti.

 

(1)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu apmēri brīvas konkurences apstākļos netiek regulēti.

   

(2) Balss telefonijas pakalpojumu tarifu apmēru publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos regulē ar tarifu grozu metodi. Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus un noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides.”

 

(2) Balss telefonijas pakalpojumu tarifu apmēru publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos regulē ar tarifu grozu metodi. Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus un noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides.

         

VIII nodaļa

     

IX nodaļa

Telekomunikāciju tīklu aizsardzība un servitūta tiesības

     

Telekomunikāciju tīklu aizsardzība un servitūta tiesības

         

29.pants. Telekomunikāciju tīklu aizsardzība

     

32.pants. Telekomunikāciju tīklu aizsardzība

(1) Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(1) Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Lai nodrošinātu telekomunikāciju tīklu aizsardzību pret bojājumiem, gar telekomunikāciju tīklu līnijām tiek izveidotas aizsardzības zonas (aizsargjoslas, stigas), kuru platuma ierobežojumus un izmantošanas režīmu reglamentē Aizsargjoslu likums.

     

(2) Lai nodrošinātu telekomunikāciju tīklu aizsardzību pret bojājumiem, gar telekomunikāciju tīklu līnijām tiek izveidotas aizsardzības zonas (aizsargjoslas, stigas), kuru platuma ierobežojumus un izmantošanas režīmu reglamentē Aizsargjoslu likums.

(3) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem atļauts savā telekomunikāciju tīkla aizsargjoslā veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstiski brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.

68.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 29.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Telekomunikāciju uzņēmumiem atļauts savā telekomunikāciju tīkla aizsargjoslā veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(3) Telekomunikāciju uzņēmumiem atļauts savā telekomunikāciju tīkla aizsargjoslā veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.

(4) Juridiskās un fiziskās personas telekomunikāciju tīklu aizsargjoslā ievēro attiecīgā telekomunikāciju uzņēmuma likumīgās prasības.

     

(4) Juridiskās un fiziskās personas telekomunikāciju tīklu aizsargjoslā ievēro attiecīgā telekomunikāciju uzņēmuma likumīgās prasības.

         

30.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu servitūta tiesības

(1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko telekomunikāciju tīklu izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

69.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko telekomunikāciju tīklu izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.”

 

 

 

Atbalstīt.

33.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu servitūta tiesības

 

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko telekomunikāciju tīklu izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

 

70.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Izteikt 30.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko telekomunikāciju tīklu ekspluatācijai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

(2) Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

71.

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Izslēgt 30.panta 2.daļu.

 

Neatbalstīt.

(2) Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Telekomunikāciju tīklus pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

     

(3) Telekomunikāciju tīklus pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

(4) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nevar liegt publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanai un ekspluatācijai izmantot namīpašuma kāpņu telpas, fasādi, bēniņu un pagrabu koplietojuma telpas.

     

(4) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nevar liegt publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanai un ekspluatācijai izmantot namīpašuma kāpņu telpas, fasādi, bēniņu un pagrabu koplietojuma telpas.

(5) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nevar liegt nekustamā īpašuma lietotājam ierīkot publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu telekomunikāciju tīklu nekustamā īpašuma teritorijā. Savukārt nekustamā īpašuma lietotājs to nevar liegt savam apakšīrniekam. Nekustamā īpašuma lietotājam vai apakšīrniekam pašam jāsedz visi tiešie zaudējumi, kas nodarīti trešajām personām, ierīkojot telekomunikāciju tīklu.

72.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nevar liegt nekustamā īpašuma lietotājam ierīkot publiskā telekomunikāciju tīkla līniju pieslēguma punktu telekomunikāciju tīklu nekustamā īpašuma robežās. Savukārt nekustamā īpašuma lietotājs to nevar liegt savam apakšīrniekam. Nekustamā īpašuma lietotājam vai apakšīrniekam pašam jāsedz visi tiešie zaudējumi, kas nodarīti trešajām personām, ierīkojot telekomunikāciju tīklu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

73.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 30.panta 5.daļu.

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

 

(6) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētās telekomunikāciju līnijas, kabeļus un iekārtas uzstāda, kā arī publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus ierīko, ievērojot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

74.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“(6) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā minēto publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanu, kā arī publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu ierīkošanu veic, ievērojot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".”

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

 

 

 

 

(5) Publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanu, kā arī publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu ierīkošanu veic, ievērojot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

         

IX nodaļa

     

X nodaļa

Telekomunikāciju tīklu numerācija

     

Telekomunikāciju tīklu numerācija

         

31.pants. Numerācijas resursi un Nacionālās numerācijas plāns

(1) Satiksmes ministrija izstrādā Nacionālās numerācijas plānu un pārvalda to saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un standartiem.

75.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 31.panta 1.daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdu “regulators”.

 

Atbalstīts. Iekļauts 76.pr-lik.

34.pants. Numerācijas resursi un Nacionālās numerācijas plāns

 

76.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā Nacionālo numerācijas plānu, kuru apstiprina Satiksmes ministrija, un pārvalda to saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un standartiem. Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur informācija par Nacionālo numerācijas plānu ir pieejama.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(1) Regulators izstrādā Nacionālo numerācijas plānu, kuru apstiprina Satiksmes ministrija, un pārvalda to saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un standartiem. Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur informācija par Nacionālo numerācijas plānu ir pieejama.

(2) Numerācijas resursu un Nacionālās numerācijas plāna veidošanas mērķus un metodes, numerācijas piešķiršanas, lietošanas, rezervēšanas, atteikuma un piešķirtās numerācijas izņemšanas no apgrozības kārtību nosaka Nacionālās numerācijas plāna regulēšanas instrukcija, kuru izdod satiksmes ministrs.

77.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 31.panta 2.daļā vārdus “satiksmes ministrs” ar vārdu “regulators”.

(Pr-lik. par šo daļu arī nāk. lpp.)

 

Neatbalstīt.

 
 

78.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Numerācijas resursu un Nacionālā numerācijas plāna veidošanas mērķus un metodes, numerācijas piešķiršanas, lietošanas, rezervēšanas, atteikuma un piešķirtās numerācijas izņemšanas no apgrozības kārtību nosaka Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas instrukcija, kuru izdod satiksmes ministrs.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(2) Numerācijas resursu un Nacionālā numerācijas plāna veidošanas mērķus un metodes, numerācijas piešķiršanas, lietošanas, rezervēšanas, atteikuma un piešķirtās numerācijas izņemšanas no apgrozības kārtību nosaka Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas instrukcija, kuru izdod satiksmes ministrs.

(3) Satiksmes ministrija piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, īsos kodus (īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem) un īsos numurus (īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu (informācijas vai operatīvo dienestu īsie numuri), pieeja kuriem ir nepieciešama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam), telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem - numerācijas diapazonus un īsos kodus, nodrošinot nediskriminējošus pieejas nosacījumus numerācijas resursiem un vienādus numerācijas formātus visiem telekomunikāciju tīkliem un telekomunikāciju pakalpojumiem. Īso kodu kategorijā ir iekļauti visi telekomunikāciju tīklu identifikācijas un signalizācijas punktu kodi.

79.

 

 

80.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 31.panta 3.daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdu “regulators”.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulators piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, īsos kodus (īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem) un īsos numurus (īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu (informācijas vai operatīvo dienestu īsie numuri), pieeja kuriem ir nepieciešama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam), bet telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem - numerācijas diapazonus un īsos kodus, nodrošinot savlaicīgus, caurskatāmus un nediskriminējošus pieejas nosacījumus numerācijas resursiem.”

 

Atbalstīts. Iekļauts 80.pr-lik.

 

  ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Regulators piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, īsos kodus (īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem) un īsos numurus (īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu (informācijas vai operatīvo dienestu īsie numuri), pieeja kuriem ir nepieciešama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam), bet telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem - numerācijas diapazonus un īsos kodus, nodrošinot savlaicīgus, caurskatāmus un nediskriminējošus pieejas nosacījumus numerācijas resursiem.

         

32.pants. Numerācijas lietošana

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības pretendēt uz numerācijas piešķiršanu, rezervēšanu vai izmantojamās numerācijas maiņu, ievērojot šā likuma, citu normatīvo aktu, kā arī Nacionālās numerācijas plāna regulēšanas noteikumus.

81.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 32.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības pretendēt uz numerācijas piešķiršanu, rezervēšanu vai izmantojamās numerācijas maiņu, ievērojot šā likuma, citu normatīvo aktu, kā arī Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumus.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

35.pants. Numerācijas lietošana

 

 

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības pretendēt uz numerācijas piešķiršanu, rezervēšanu vai izmantojamās numerācijas maiņu, ievērojot šā likuma, citu normatīvo aktu, kā arī Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumus.

(2) Telekomunikāciju tīkla abonentam ir tiesības saglabāt piešķirto numuru, mainot pieslēguma punkta vietu, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, ja tas ir tehniski iespējams.

82.

(Dep. K.Leiškalns)

(Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis)

Izteikt 32.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju tīkla abonentam ir tiesības saglabāt piešķirto numuru mainot pieslēgumu punkta atrašanās vietu, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, ja tas ir tehniski iespējams un ekonomiski pieņemams.”

 

 

 

 

Neatbalstīt.

(2) Telekomunikāciju tīkla abonentam ir tiesības saglabāt piešķirto numuru, mainot pieslēguma punkta vietu, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, ja tas ir tehniski iespējams.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieki un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji iegūst numerācijas lietošanas tiesības, tās saņemot.

     

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieki un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji iegūst numerācijas lietošanas tiesības, tās saņemot.

(4) Ja numerācijas diapazona daļas lietotājs zaudē numerācijas lietošanas tiesības, piešķirtais numerācijas diapazons nonāk Satiksmes ministrijas rīcībā.

83.

 

 

84.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 32.panta 4.daļā vārdus “Satiksmes ministrijas” ar vārdu “regulatora”.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 32.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja telekomunikāciju uzņēmums zaudē numerācijas lietošanas tiesības, tad piešķirtais numerācijas diapazons nonāk regulatora rīcībā.”

 

Atbalstīt. Iestrādāts 84.pr-lik.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja telekomunikāciju uzņēmums zaudē numerācijas lietošanas tiesības, tad piešķirtais numerācijas diapazons nonāk regulatora rīcībā.”

         

X nodaļa

     

XI nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumi

     

Telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumi

         

33.pants. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) ierobežojumi

Uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikācijas nozarē ierobežo šajā likumā noteiktajā kārtībā, nosakot, ka tās veikšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja vai individuālā licence.

     

36.pants. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) ierobežojumi

(1) Uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikācijas nozarē ierobežo šajā likumā noteiktajā kārtībā, nosakot, ka tās veikšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja vai individuālā licence.

 

85.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 33.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja telekomunikāciju uzņēmums, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību), pārdod telekomunikāciju gala iekārtas, tad aizliegts saistīt iekārtu cenu ar piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas termiņiem, telekomunikāciju pakalpojumu tarifiem, ierobežojumiem tās lietot citos telekomunikāciju tīklos vai ar jebkuriem citiem nosacījumiem.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(2) Ja telekomunikāciju uzņēmums, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību), pārdod telekomunikāciju gala iekārtas, tad aizliegts saistīt iekārtu cenu ar piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas termiņiem, telekomunikāciju pakalpojumu tarifiem, ierobežojumiem tās lietot citos telekomunikāciju tīklos vai ar jebkuriem citiem nosacījumiem.

         

34.pants. Standartizācija telekomunikāciju nozarē

     

37.pants. Standartizācija telekomunikāciju nozarē

(1) Standartizācija telekomunikāciju nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

     

(1) Standartizācija telekomunikāciju nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

(2) Latvijas nacionālo standartu izstrādi un starptautisko standartu adaptāciju veic standartizācijas tehniskās komitejas.

     

(2) Latvijas nacionālo standartu izstrādi un starptautisko standartu adaptāciju veic standartizācijas tehniskās komitejas.

         

35.pants. Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšana

     

38.pants. Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšana

(1) Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanas kārtību nosaka likums "Par atbilstības novērtēšanu" un citi normatīvie akti.

     

(1) Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanas kārtību nosaka likums "Par atbilstības novērtēšanu" un citi normatīvie akti.

(2) Nesertificētu telekomunikāciju gala iekārtu realizācija un pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem ir aizliegta.

     

(2) Nesertificētu telekomunikāciju gala iekārtu realizācija un pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem ir aizliegta.

(3) Nesertificētu radiokomunikāciju līdzekļu realizācija un lietošana ir aizliegta.

     

(3) Nesertificētu radiokomunikāciju līdzekļu realizācija un lietošana ir aizliegta.

         

36.pants. Radiofrekvenču spektra izmantošana

     

39.pants. Radiofrekvenču spektra izmantošana

(1) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija, kura izstrādā radiofrekvenču spektra izmantošanas plānus atbilstoši starptautiskajām normām, izskata radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus un izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

86.

 

 

87.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 36.panta 1.daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdu “regulators”.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 36.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu izstrādā regulators un to apstiprina Satiksmes ministrija. Nacionālais radiofrekvenču plāns tiek izstrādāts atbilstoši starptautiskajām normām. Reizi trijos gados regulators pārskata un atjauno Nacionālo radiofrekvenču plānu.”

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 36. (tagad – 39.) panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu izstrādā Satiksmes ministrija un to apstiprina regulators. Nacionālais radiofrekvenču plāns tiek izstrādāts atbilstoši starptautiskajām normām.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu izstrādā Satiksmes ministrija un to apstiprina regulators. Nacionālais radiofrekvenču plāns tiek izstrādāts atbilstoši starptautiskajām normām.

 

89.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 36.pantu ar jaunu 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators izstrādā skaidri saprotamus un nediskriminējošus radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus. Regulators kontrolē un uzrauga radiofrekvenču spektra izmantošanu. Regulators savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus un izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

90.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 36. (tagad – 39.) pantu ar jaunu 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators izstrādā skaidri saprotamus un nediskriminējošus radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus. Regulators savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus un izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

(2) Regulators izstrādā skaidri saprotamus un nediskriminējošus radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus. Regulators savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus un izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

91.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 36. (tagad – 39.) pantu ar jaunu 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija.”

 

 

Atbalstīt.

 

 

(3) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija.

 

92.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 36. (tagad – 39.) pantu ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Frekvenču lietošanas atļaujas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām uz tām frekvencēm, kuras saskaņā ar radiofrekvenču spektra izmantošanas plāniem atbilstoši starptautiskajām normām ir paredzētas tikai militārajam pielietojumam izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

(4) Frekvenču lietošanas atļaujas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām uz tām frekvencēm, kuras saskaņā ar radiofrekvenču spektra izmantošanas plāniem atbilstoši starptautiskajām normām ir paredzētas tikai militārajam pielietojumam izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Radiofrekvenču spektru fiziskajām un juridiskajām personām atļauts izmantot tikai pēc frekvenču lietošanas atļaujas saņemšanas.

   

Izteikt kā 5.daļu.

(5) Radiofrekvenču spektru fiziskajām un juridiskajām personām atļauts izmantot tikai pēc frekvenču lietošanas atļaujas saņemšanas.

 

93.

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 36.pantu ar jaunām daļām šādā redakcijā

“(...) Regulators izskata pieteikumus par kaitīgiem traucējumiem radio un televīzijas raidījumu uztveršanā un radio sakaru darbībā, kā arī noskaidro traucējumu avotus un pieņem lēmumu šīs problēmas novēršanai.

 

 

 

(6) Regulators izskata pieteikumus par kaitīgiem traucējumiem radio un televīzijas raidījumu uztveršanā un radio sakaru darbībā, kā arī noskaidro traucējumu avotus un pieņem lēmumu šīs problēmas novēršanai

   

(...) Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur pieejama informācija par Nacionālo radiofrekvenču plānu.”

 

(7) Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur pieejama informācija par Nacionālo radiofrekvenču plānu.

 

94.

(Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis)

Papildināt 36.pantu ar 3.daļu šādā redakciā:

“(3) Frekvenču lietošanas atļaujas nav nepieciešamas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām uz tām frekvencēm, kuras saskaņā ar radiofrekvenču spektra izmantošanas plāniem atbilstoši starptautiskajām normām ir paredzētas tikai militārajam pielietojumam.”

 

 

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā par panta 4.daļu.

 
         

XI nodaļa

     

XII nodaļa

Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikācijās

     

Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikācijās

         

37.pants. Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē

(1) Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai izsniedz, lai regulētu:

95.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 37.panta 1.rindkopu šādā redakcijā:

“(1) Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai izsniedz, lai regulētu:

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

40.pants. Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē

(1) Vispārējās atļaujas reģistrē un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai izsniedz, lai regulētu:

1) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu un noteiktu telekomunikāciju uzņēmumu saistības universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanā;

     

1) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu un noteiktu telekomunikāciju uzņēmumu saistības universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanā;

2) numerācijas telpas vai radiofrekvenču spektra efektīvu lietošanu.

     

2) numerācijas telpas vai radiofrekvenču spektra efektīvu lietošanu.

(2) Individuālajās licencēs nosaka konkrētas saistības un tiesības, kā arī pieeju ierobežotiem nacionāliem resursiem telekomunikācijās.

     

(2) Individuālajās licencēs nosaka konkrētas saistības un tiesības, kā arī pieeju ierobežotiem nacionāliem resursiem telekomunikācijās.

(3) Vispārējās atļaujas telekomunikāciju uzņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz regulators saskaņā ar šo likumu un likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

96.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 37.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Vispārējās atļaujas telekomunikāciju uzņēmumiem reģistrē regulators saskaņā ar šo likumu.”

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 98.pr-lik.

 
 

97.

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Izteikt 37.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Vispārējās atļaujas un individuālās licences telekomunikāciju uzņēmumiem izsniedz regulators Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 98.pr-lik.

 
 

98.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 37. (tagad – 40.) panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Vispārējās atļaujas telekomunikāciju uzņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē un individuālās atļaujas izniedz regulators saskaņā ar šo likumu.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(3) Vispārējās atļaujas telekomunikāciju uzņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē un individuālās atļaujas izniedz regulators saskaņā ar šo likumu.

(4) Individuālās licences telekomunikāciju uzņēmumiem izsniedz Satiksmes ministrija.

99.

 

100

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Izslēgt 37.panta 4.daļu.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 37.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Individuālās licences telekomunikāciju uzņēmumiem izsniedz regulators saskaņā ar šo likumu.”

 

Atbalstīt.

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 98.pr-lik.

 
         
 

101

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt likumprojektu ar jau niem pantiem šādā redakcijā:

“... .pants. Vispārējo atļauju reģistrēšanas kārtība

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 

41.pants. Vispārējo atļauju reģistrēšanas kārtība

   

(1) Regulators izstrādā un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus, procedūras un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai.

 

(1) Regulators izstrādā un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus, procedūras un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai.

   

(2) Visi potenciālie pakalpojumu sniedzēji paziņo regulatoram par savu nodomu sniegt telekomunikāciju pakalpojumus pirms to sniegšanas uzsākšanas. Ja trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas brīža regulators nav sniedzis atbildi, paziņojuma iesniedzējam ir tiesības uzsākt telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

 

(2) Visi potenciālie pakalpojumu sniedzēji paziņo regulatoram par savu nodomu sniegt telekomunikāciju pakalpojumus pirms to sniegšanas uzsākšanas. Ja trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas brīža regulators nav sniedzis atbildi, paziņojuma iesniedzējam ir tiesības uzsākt telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

   

(3) Ja paziņojumā ietvertā informācija neatbilst regulatora noteiktajām prasībām par vispārējām atļaujām, regulators informē paziņojuma iesniedzēju, ka vispārējā atļauja netiek reģistrēta un dod pieprasījuma iesniedzējam iespēju veikt nepieciešamās darbības vispārējās atļaujas saņemšanas nosacījumu izpildei.

 

(3) Ja paziņojumā ietvertā informācija neatbilst regulatora noteiktajām prasībām par vispārējām atļaujām, regulators informē paziņojuma iesniedzēju, ka vispārējā atļauja netiek reģistrēta un dod pieprasījuma iesniedzējam iespēju veikt nepieciešamās darbības vispārējās atļaujas saņemšanas nosacījumu izpildei.

   

(4) Pēc atkārtota iesnieguma saņemšanas trīsdesmit dienu laikā regulators to izskata un informē iesniedzēju par vispārējās atļaujas reģistrāciju vai sniedz motivētu atteikumu.

 

(4) Pēc atkārtota iesnieguma saņemšanas trīsdesmit dienu laikā regulators to izskata un informē iesniedzēju par vispārējās atļaujas reģistrāciju vai sniedz motivētu atteikumu.

   

(5) Maksai regulatoram par vispārējo atļauju reģistrēšanu, neieskaitot Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus, jāsedz visas regulatora ar vispārējās atļaujas izsniegšanu, kontroli un uzraudzību saistītās administratīvās izmaksas.

 

(5) Maksai regulatoram par vispārējo atļauju reģistrēšanu, neieskaitot Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus, jāsedz visas regulatora ar vispārējās atļaujas izsniegšanu, kontroli un uzraudzību saistītās administratīvās izmaksas.

         
   

... .pants. Individuālo licenču izsniegšanas kārtība

(1) Informāciju par procedūru, kas ievērojama, lai saņemtu individuālo licenci, regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

42.pants. Individuālo licenču izsniegšanas kārtība

(1) Informāciju par procedūru, kas ievērojama, lai saņemtu individuālo licenci, regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

   

(2) Regulators informē pieprasījuma iesniedzēju par savu lēmumu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc pieteikuma saņemšanas. Objektīvu iemeslu dēļ, regulators lēmuma pieņemšanas laiku var pagarināt līdz četriem mēnešiem, bet konkursa izsludināšanas gadījumā par individuālās licences saņemšanu, - regulatora lēmums jāpieņem ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas. Šis laika ierobežojums jāsaskaņo ar visiem starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz starptautisko radiofrekvenču un satelīta sakaru koordinēšanu.

 

(2) Regulators informē pieprasījuma iesniedzēju par savu lēmumu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc pieteikuma saņemšanas. Objektīvu iemeslu dēļ, regulators lēmuma pieņemšanas laiku var pagarināt līdz četriem mēnešiem, bet konkursa izsludināšanas gadījumā par individuālās licences saņemšanu, - regulatora lēmums jāpieņem ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas. Šis laika ierobežojums jāsaskaņo ar visiem starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz starptautisko radiofrekvenču un satelīta sakaru koordinēšanu.

         
   

... .pants. Individuālo licenču grozīšana, darbības apturēšana vai pārtraukšana

(1) Ja licences turētājs neievēro normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz individuālajām licencēm vai attiecīgo starptautisko līgumu noteikumiem, regulators var grozīt, apturēt vai pārtraukt izsniegtās individuālās licences darbību vai uzlikt par pienākumu telekomunikāciju uzņēmumam veikt nepieciešamās darbības, lai panāktu atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem.

 

43.pants. Individuālo licenču grozīšana, darbības apturēšana vai pārtraukšana

(1) Ja licences turētājs neievēro normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz individuālajām licencēm vai attiecīgo starptautisko līgumu noteikumiem, regulators var grozīt, apturēt vai pārtraukt izsniegtās individuālās licences darbību vai uzlikt par pienākumu telekomunikāciju uzņēmumam veikt nepieciešamās darbības, lai panāktu atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem.

   

(2) Regulatoram jādod telekomunikāciju uzņēmumam iespēja veikt nepieciešamās darbības viena mēneša laikā, bet divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas par telekomunikāciju organizācijai veicamajām darbībām, regulatoram jāpieņem lēmums par individuālās licences spēkā esamību un desmit dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, jāpaziņo lēmums un tā pamatojums licences turētājam.”

 

(2) Regulatoram jādod telekomunikāciju uzņēmumam iespēja veikt nepieciešamās darbības viena mēneša laikā, bet divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas par telekomunikāciju organizācijai veicamajām darbībām, regulatoram jāpieņem lēmums par individuālās licences spēkā esamību un desmit dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, jāpaziņo lēmums un tā pamatojums licences turētājam.

         

38.pants. Individuālās licences darbības laiks

     

44.pants. Individuālās licences darbības laiks

(1) Individuālās licences tiek izsniegtas uz 15 gadiem.

     

(1) Individuālās licences tiek izsniegtas uz 15 gadiem.

(2) Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms individuālās licences derīguma termiņa beigām telekomunikāciju uzņēmums var iesniegt pieteikumu licences pagarināšanai uz nākamo licences darbības laiku.

     

(2) Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms individuālās licences derīguma termiņa beigām telekomunikāciju uzņēmums var iesniegt pieteikumu licences pagarināšanai uz nākamo licences darbības laiku.

         

39.pants. Individuālās licences lietošanas ierobežojumi

Individuālā licence ir nedalāma, un tā nevar tikt nodota, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citā veidā atsavināta par labu citai juridiskai vai fiziskai personai bez Satiksmes ministrijas piekrišanas.

102

 

 

103

(Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

Aizstāt 39.pantā vārdus “Satiksmes ministrijas” ar vārdu “regulatora”.

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 39.panta tekstu šādā redakcijā:

“Individuālā licence ir nedalāma un tā nevar tikt nodota, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citā veidā atsavināta par labu citai juridiskai vai fiziskai personai bez regulatora piekrišanas.”

Atbalstīts. Iestrādāts 103.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

45.pants. Individuālās licences lietošanas ierobežojumi

 

 

 

 

 

 

Individuālā licence ir nedalāma un tā nevar tikt nodota, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citā veidā atsavināta par labu citai juridiskai vai fiziskai personai bez regulatora piekrišanas.

         

 

 

40.pants. Valsts nodeva par individuālo licenču izsniegšanu

104

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 40.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Valsts nodeva un maksa regulatoram par individuālās licences izsniegšanu

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

 

 

46.pants. Valsts nodeva un maksa par individuālās licences izsniegšanu

Valsts nodevas apmēru par individuālo licenču izsniegšanu nosaka Ministru kabinets. Individuālo licenci izsniedz tikai pēc tam, kad ir samaksāta valsts nodeva, kura tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā.

     

(1) Valsts nodevas apmēru par individuālo licenču izsniegšanu nosaka Ministru kabinets. Individuālo licenci izsniedz tikai pēc tam, kad ir samaksāta valsts nodeva, kura tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā.

 

105

(Dep. K.Leiškalns)

Papildināt 40.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Maksai regulatoram par individuālās licences izsniegšanu, neskaitot Universālo telekomunikāciju pakalpojumu maksājumus, jāsedz visas regulatora ar individuālās licences izsniegšanu, kontroli, uzraudzību un ieviešanu saistītās administratīvās izmaksas. Regulators publicē informāciju par maksājumu apmēru.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

 

 

 

 

(2) Maksai par individuālās licences izsniegšanu, neskaitot Universālo telekomunikāciju pakalpojumu maksājumus, jāsedz visas ar individuālās licences izsniegšanu, kontroli, uzraudzību un ieviešanu saistītās administratīvās izmaksas. Regulators publicē informāciju par maksājumu apmēru.

         

41.pants. Individuālajās licencēs iekļaujamā informācija un nosacījumi

(1) Individuālajā licencē obligāti jāiekļauj šāda informācija un nosacījumi:

106

(Dep. K.Leiškalns)

Izteikt 41.panta 1. un 2.daļu šādā redakcijā:

“(1) Individuālajā licencē obligāti jāiekļauj sekojoša informācija un nosacījumi:

 

Atbalstīt.

47.pants. Individuālajās licencēs iekļaujamā informācija un nosacījumi

(1) Individuālajā licencē obligāti jāiekļauj sekojoša informācija un nosacījumi:

 1. licences izsniedzējs;
 

1) licences izsniedzējs;

 

1) licences izsniedzējs;

 • licences saņēmējs;
 •  

  2) licences saņēmējs;

   

  2) licences saņēmējs;

 • licences izdošanas datums un darbības laiks;
 •  

  3) licences izdošanas datums un darbības laiks;

   

  3) licences izdošanas datums un darbības laiks;

  4) uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikāciju nozarē, kuru veikšanai licence izsniegta, un licences darbības teritorija;

   

  4) uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikācijās, kuru veikšanai licence izsniegta un licences darbības teritorija;

   

  4) uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikācijās, kuru veikšanai licence izsniegta un licences darbības teritorija;

  5) telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības;

   

  5) pielietojamie standarti un reglamentējoši dokumenti;

   

  5) pielietojamie standarti un reglamentējoši dokumenti;

  6) informācijas aizsardzības noteikumi;

   

  6) nepārvaramas varas apstākļi;

   

  6) nepārvaramas varas apstākļi;

  7) piemērojamie standarti un reglamentējošie dokumenti;

   

  7) numerācijas diapazona piešķiršana un lietošana;

   

  7) numerācijas diapazona piešķiršana un lietošana;

  8) nepārvaramas varas apstākļi;

   

  8) radiofrekvenču lietošanas nosacījumi.

   

  8) radiofrekvenču lietošanas nosacījumi.

  9) numerācijas diapazona piešķiršana un lietošana;

   

  (2) Citos normatīvajos aktos ietvertie nosacījumi, kuri var attiekties uz individuālajām licencēm:

   

  (2) Citos normatīvajos aktos ietvertie nosacījumi, kuri var attiekties uz individuālajām licencēm:

  10) radiofrekvenču lietošanas nosacījumi;

   

  1) informācijas aizsardzības noteikumi;

   

  1) informācijas aizsardzības noteikumi;

  11) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

   

  2) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

   

  2) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

  12) finansu ieguldījums universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanā;

   

  3) finansu ieguldījums universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai;

   

  3) finansu ieguldījums universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai;

  13) neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu bezmaksas izsaukumu nodrošināšana;

   

  4) bezmaksas neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu izsaukumu nodrošināšana;

   

  4) bezmaksas neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu izsaukumu nodrošināšana;

  14) īpaši tehniskie nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai invalīdiem;

   

  5) īpaši tehniskie nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai invalīdiem;

   

  5) īpaši tehniskie nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai invalīdiem;

  15) starpsavienojumu un īpašās piekļuves nodrošināšanas saistības;

   

  6) starpsavienojumu un īpašās piekļuves nodrošināšanas saistības;

   

  6) starpsavienojumu un īpašās piekļuves nodrošināšanas saistības;

  16) informācijas sniegšana Satiksmes ministrijai, regulatoram un citām valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

   

  7) informācijas sniegšana Satiksmes ministrijai, regulatoram un citām valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

   

  7) informācijas sniegšana Satiksmes ministrijai, regulatoram un citām valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  17) informācijas sniegšana par abonentiem.

   

  8) informācijas sniegšana par abonentiem;

   

  8) informācijas sniegšana par abonentiem;

  (2) Citas informācijas iekļaušana licencē nav atļauta.

   

  9) telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības.”

   

  9) telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības.

  (3) Individuālajā licencē iekļautie nosacījumi nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā pret citiem telekomunikāciju uzņēmumiem un būt pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.

       

  (3) Individuālajā licencē iekļautie nosacījumi nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā pret citiem telekomunikāciju uzņēmumiem un būt pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.

           

  42.pants. Individuālo licenču skaita ierobežošana Izsniedzamo individuālo licenču skaitu var ierobežot vienīgi, lai nodrošinātu efektīvu radiofrekvenču spektra lietošanu. Numerācijas diapazona trūkuma dēļ individuālo licenču skaitu ierobežo uz laiku, lai izdarītu grozījumus Nacionālās numerācijas plānā un radītu brīvus numerācijas diapazonus, indeksus vai kodus.

       

  48.pants. Individuālo licenču skaita ierobežošana Izsniedzamo individuālo licenču skaitu var ierobežot vienīgi, lai nodrošinātu efektīvu radiofrekvenču spektra lietošanu. Numerācijas diapazona trūkuma dēļ individuālo licenču skaitu ierobežo uz laiku, lai izdarītu grozījumus Nacionālās numerācijas plānā un radītu brīvus numerācijas diapazonus, indeksus vai kodus.

           

  XII nodaļa

       

  XIII nodaļa

  Universālais telekomunikāciju pakalpojums

       

  Universālais telekomunikāciju pakalpojums

           

  43.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana

       

  49.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana

  (1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjomu un sniegšanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

  107

   

   

  108

  (Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

  Aizstāt 43.panta 1.daļā vārdus “satiksmes ministrs” ar vārdu “regulators”.

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt 43.panta 1.daļu šādā redakcijā:

  “(1) Regulators nosaka un reizi gadā pārskata universālo telekomunikāciju pakalpojumu sarakstu, sniedzamo pakalpojumu apjomu, teritorijas un lietotājus, uz kuriem tie attiecas.”

  Atbalstīt. Iestrādāts 108.pr-lik.

   

   

   

   

   

  Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1) Regulators nosaka un pārskata universālo telekomunikāciju pakalpojumu sarakstu, sniedzamo pakalpojumu apjomu, teritorijas un lietotājus, uz kuriem tie attiecas.

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjomu regulators iekļauj publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sabiedrisko pakalpojumu licencē.

       

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjomu regulators iekļauj publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sabiedrisko pakalpojumu licencē.

  (3) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi kontrolē regulators.

  109

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt 43.panta 3.daļu šādā redakcijā:

  “(3) Regulators var nozīmēt vienu vai vairākus publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuriem jāapmierina visi saprātīgie pieprasījumi pielēgumiem pie publiskā telekomunikāciju tīkla fiksētās pieslēguma punktu vietās un pieeju publiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem visā valsts teritorijā.”

   

   

  Atbalstīt. izteikt precizētā redakcijā.

   

  (3) Regulators var nozīmēt vienu vai vairākus publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuri apmierina pieprasījumus pielēgumiem pie publiskā telekomunikāciju tīkla fiksētās pieslēguma punktu vietās un pieeju publiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem visā valsts teritorijā.

   

  110

  (Dep. K.Leiškalns)

  Papildināt 43.pantu ar 4. un 5.daļu šādā redakcijā:

  (4) Regulators nosaka un publicē telekomunikāciju lietotājiem pieņemamu universālā telekomunikāciju pakalpojumu cenu noteikšanas kritērijus un metodiku, kurai jābūt skaidri saprotamai, caurskatāmai un nediskriminējošai.

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

  &n bsp;

   

  (4) Regulators nosaka un publicē telekomunikāciju lietotājiem pieņemamu universālā telekomunikāciju pakalpojumu cenu noteikšanas kritērijus un metodiku, kurai jābūt skaidri saprotamai, caurskatāmai un nediskriminējošai.

     

  (5) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildes kontroli veic regulators.”

   

  (5) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildes kontroli veic regulators.

           

  44.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšana

  111

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt 44.panta tekstu šādā redakcijā:

   

  50.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšana

  Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšanas un aprēķināšanas metodiku nosaka regulators.

   

  “Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību tīro izmaksu noteikšanas un aprēķināšanas metodiku nosaka regulators. Izmaksas tiek aprēķinātas kā papildus tīrās izmaksas, kuras nepieciešamas, lai telekomunikāciju uzņēmums izpildītu universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistības.”

  Neatbalstīt.

  Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšanas un aprēķināšanas metodiku nosaka regulators.

           

  45.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds

  112

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt 45.panta tekstu šādā redakcijā:

   

  51.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds

  (1) Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu, kas ir valsts pamatbudžeta sastāvdaļa.

   

  “(1) Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu.

  Daļēji atbalstīts. Iestrādāts

   

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda turētājs un fonda lietošanas rīkotājs ir Satiksmes ministrija.

   

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda lietošanas rīkotājs ir regulators.”

  113.pr-lik.

   
   

  113

  (Atbildīga komisija)

  Izteikt 45. (tagad – 51.) panta tekstu šādā redakcijā:

  “Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu.”

   

   

  Atbalstīt.

   

   

  Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu.

           

  46.pants. Maksājumi universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai

  114

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt 46.panta tekstu šādā redakcijā:

   

  52.pants. Maksājumi universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai

  Telekomunikāciju uzņēmumiem, kuriem konkrētā tirgus daļa ir lielāka par 25 procentiem, jāveic maksājumi valsts budžetā universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda nodrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

   

  “Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus vai sniedz publiskos balss telefonijas pakalpojumus, veic universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanu Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā un regulatora noteiktajā apmērā.”

   

   

  Atbalstīt.

   

  Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus vai sniedz publiskos balss telefonijas pakalpojumus, veic universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanu Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā un regulatora noteiktajā apmērā.

           

  47.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu izlietošana

  115

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt 47.panta tekstu šādā redakcijā:

   

  53.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu izlietošana

  (1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda līdzekļus atļauts izlietot universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram rada zaudējumus.

   

  “(1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus atļauts izlietot tikai universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram rada zaudējumus.

   

   

  Atbalstīt.

   

  (1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus atļauts izlietot tikai universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram rada zaudējumus.

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu pieslēgumus publiskajiem telekomunikāciju tīkliem, taksofonu pakalpojumus, nodrošinātu telekomunikāciju pakalpojumus invalīdiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ar īpašām sociālām vajadzībām, ja to noteicis regulators.

   

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu līniju pieslēgumus publiskiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem un pieeju publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla balss telefonijas pakalpojumiem, izziņu dienestu pakalpojumiem, sabiedrisko taksofonu pakalpojumiem, nodrošinātu noteiktus (ierobežotus) telekomunikāciju pakalpojumus invalīdiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ar īpašām sociālām vajadzībām, ja to noteicis regulators.”

   

   

   

   

  (2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu līniju pieslēgumus publiskiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem un pieeju publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla balss telefonijas pakalpojumiem, izziņu dienestu pakalpojumiem, sabiedrisko taksofonu pakalpojumiem, nodrošinātu noteiktus (ierobežotus) telekomunikāciju pakalpojumus invalīdiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ar īpašām sociālām vajadzībām, ja to noteicis regulators.

           
   

  116

  (Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

  Papildināt likumprojektu ar 48.pantu šādā redakcijā:

  “48.pants. Atbildība par likuma pārkāpumiem

  Personas, kuras nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.”

   

   

   

   

   

  Neatbalstīt.

   
           

  Pārejas noteikumi

       

  Pārejas noteikumi

           

  1. Līdz 2003.gada 1.janvārim Latvijā:

  117

  (Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

  Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

  Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 118.pr-lik.

  1. Līdz 2003.gada 1.janvārim Latvijā:

  1.1. ir tikai viens publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls un viens publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operators;

  118

  (Atbildīgā komisija)

  Izslēgt pārejas noteikumu 1.1.punktu.

  Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko apakšpunktu numerāciju.

   

  1.2. var būt spēkā tikai viena licence publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

  119

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt pārejas noteikumu 1.2.punktu šādā redakcijā:

  “1.2. var būt spēkā tikai viena individuālā licence publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.”

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

  1.1. var būt spēkā tikai viena individuālā licence publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

   

  120

  (Dep. K.Leiškalns)

  Papildināt pārejas noteikumu 1.punktu ar trim jauniem apakšpunktiem šādā redakcijā:

  “1.3. ir vairāki televīzijas un skaņas izplatīšanas publiskie telekomunikāciju tīkli, kuri darbojas, ievērojot šā likuma pārejas noteikumu 2.punktu;

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

  1.2. ir vairāki televīzijas un skaņas izplatīšanas publiskie telekomunikāciju tīkli, kuri darbojas, ievērojot šā likuma pārejas noteikumu 2.punktu;

     

  1.4. ir aizliegta starptautisko atzvanīšanas pakalpojumu reklamēšana, organizēšana, sniegšana un saņemšana;

   

  1.3. ir aizliegta starptautisko atzvanīšanas pakalpojumu reklamēšana, organizēšana, sniegšana un saņemšana;

     

  1.5. pārejas noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus līdzsvaro, tuvinot tos faktiskajām pakalpojumu izmaksām.”

   

  1.4. pārejas noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus līdzsvaro, tuvinot tos faktiskajām pakalpojumu izmaksām.”

  2. Šā likuma pārejas noteikumu 1.punktā minētajam publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatoram ir ekskluzīvas tiesības:

  121

  (Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

  Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 1.teikumu un 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

  “2. Līdz 2003.gada 1.janvārim ir spēkā tikai viena individuālā licence šādu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai publiskos

   

   

   

   

  Neatbalstīt.

  2. Šā likuma pārejas noteikumu 1.punktā minētajam publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatoram ir ekskluzīvas tiesības:

  2.1. līdz 2003.gada 1.janvārim:

   

  fiksētos telekomunikāciju tīklos:

   

  2.1. līdz 2003.gada 1.janvārim:

  2.1.1. pārvaldīt, ekspluatēt un attīstīt publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu Latvijā;

   

  2.1.publiskie iekšzemes telefona pakalpojumi (atbilstoši CPA klasifikatora klasei 64.20.11);

  2.2.publiskie tālsakaru telefona pakalpojumi (atbilstoši CPA klasifikatora klasei 64.20.12);

  2.3. iznomāto līniju pakalpojumi publiskajā telekomunikāciju tīklā (atbilstoši CPA klasifikatora klasei 64.20.14).”

   

  2.1.1. pārvaldīt, ekspluatēt un attīstīt publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu Latvijā;

  2.1.2. veikt uzņēmējdarbību (komercdarbību), sniedzot telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem Latvijā balss telefonijas pakalpojumus (balss telefonijas pakalpojums – publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai telekomunikāciju tīkliem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā) publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā un starp publiskajiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem, nomāto līniju, kā arī publisko taksofonu pakalpojumus, izņemot tos telekomunikāciju pakalpojumus, kuri ietverti publisko mobilo radiotelekomunikāciju tīklu izveidošanas licencēs;

  122

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt pārejas noteikumu 2.1.2.punktu šādā redakcijā:

  “2.1.2. veikt uzņēmējdarbību (komercdarbību), sniedzot telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem Latvijā balss telefonijas pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā, starp telekomunikāciju tīkliem Latvijā un telekomunikāciju tīkliem ārvalstīs, kā arī ārvalstu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem un telekomunikāciju tīkliem Latvijā, nomāto līniju un publisko taksofonu pakalpojumus.”

   

   

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

   

   

   

  2.1.2. veikt uzņēmējdarbību (komercdarbību), sniedzot telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem Latvijā balss telefonijas pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā, starp telekomunikāciju tīkliem Latvijā un telekomunikāciju tīkliem ārvalstīs, kā arī ārvalstu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem un telekomunikāciju tīkliem Latvijā, nomāto līniju un publisko taksofonu pakalpojumus.

  2.2. līdz 2003.gada 1.janvārim nodot šā likuma pārejas noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu citām juridiskajām personām uz līguma pamata, līgumu reģistrējot Satiksmes ministrijā.

  123

  (Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

  Aizstāt pārejas noteikumu 2.2.punktā vārdus “līgumu reģistrējot Satiksmes ministrijā” ar vārdiem “līgumu reģistrējot regulatorā, kas par to informē Satiksmes ministriju”.

   

   

   

  Atbalstīt.

   

  2.2. līdz 2003.gada 1.janvārim nodot šā likuma pārejas noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu citām juridiskajām personām uz līguma pamata, līgumu reģistrējot regulatorā, kas par to informē Satiksmes ministriju.

  3. Šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētās publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora ekskluzīvās tiesības neattiecas uz publisko mobilo radiotelekomunikāciju tīklu licencēs ietvertajiem pakalpojumiem.

  124

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

  “3. Šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētās publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora ekskluzīvās tiesības neattiecas uz publisko mobilo radiotelekomunikāciju tīklu operatoru licencēs ietvertajiem pakalpojumiem.”

   

   

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

   

  3. Šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētās publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora ekskluzīvās tiesības neattiecas uz publisko mobilo radiotelekomunikāciju tīklu operatoru licencēs ietvertajiem pakalpojumiem.

  4. Šā likuma 13.panta 2.punkts un 47.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

  125

  (Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis)

  Papildināt pārejas noteikumu 4.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

  “Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām likuma 13.panta 2.punkta norma ir spēkā līdz ar šā likuma spēkā stāšanos.”

   

   

   

   

  Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

   

   

  4. Šā likuma 14.panta 2.punkts un 53.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām likuma 14.panta 2.punkta norma ir spēkā līdz ar šā likuma spēkā stāšanos.

   

  126

  (Dep. K.Leiškalns)

  Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

  “... .Šā likuma 32.panta otrā daļa stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.”

  Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

   

   

  5. Šā likuma 35.panta otrā daļa stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.”

  5. Līdz regulatora izveidošanai tam paredzētās funkcijas savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija un Telekomunikāciju tarifu padome, kura izveidota saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu.

  127

  (Dep. K.Leiškalns)

  Papildināt pārejas noteikumu 5.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

  “Regulatora šā likuma 8.panta 12.punktā paredzētās funkcijas līdz 2003.gada 1.janvārim veic Satiksmes ministrija.”

   

   

   

   

  Atbalstīt.

  6. Līdz regulatora izveidošanai tam paredzētās funkcijas savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija un Telekomunikāciju tarifu padome, kura izveidota saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu. Regulatora šā likuma 8.panta 12.punktā paredzētās funkcijas līdz 2003.gada 1.janvārim veic Satiksmes ministrija.

   

  128

  (Dep. K.Leiškalns)

  Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

  “... . Divu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Satiksmes ministrija un regulators nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu.”

   

   

   

   

   

  Atbalstīt.

   

   

   

   

  7. Divu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Satiksmes ministrija un regulators nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu.

  6. Satiksmes ministrija sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izsniedz vai pārreģistrē visiem telekomunikāciju uzņēmumiem licences šajā likumā noteiktajā kārtībā.

  129

   

   

   

   

  130

  (Ekonomikas ministrs V.Makarovs)

  Papildināt pārejas noteikumu 6.punktu ar vārdiem “, ja līdz tam laikam nav izveidots regulators”.

  (Dep. K.Leiškalns)

  Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

  “6. Regulators sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izsniedz vai pārreģistrē licences un reģistrē vispārējās atļaujas atbilstoši šā likuma noteikumiem visiem tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri darbojas un legāli sniedz telekomunikāciju pakalpojumus šā likuma stāšanās spēkā brīdī. Izsniedzot vai pārreģistrējot licences vai vispārējās atļaujas saskaņā ar šo punktu, šā likuma 37.+1.panta sestās daļas un 40.panta noteikumi netiek piemēroti.”

   

   

  Neatbalstīt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Regulators sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izsniedz vai pārreģistrē licences un reģistrē vispārējās atļaujas atbilstoši šā likuma noteikumiem visiem tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri darbojas un legāli sniedz telekomunikāciju pakalpojumus šā likuma stāšanās spēkā brīdī. Izsniedzot vai pārreģistrējot licences vai vispārējās atļaujas saskaņā ar šo punktu, šā likuma 41.panta piektās daļas un 46.panta noteikumi netiek piemēroti.

   

  131

  (Dep. J.Stalidzāne)

  Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

  “7. Satiksmes ministrija izsniedz specializētajiem telekomunikāciju tīkliem licences darbībai līdz 2003.gada 1.janvārim, nepārkāpjot publiskā telekomunikāciju tīkla operatora ekskluzīvās tiesības. Beidzoties LR likumdošanā noteiktajiem pakalpojuma sniegšanas ierobežojumiem publiskā telekomunikāciju tīklā, specializēto telekomunikāciju tīkla pārvaldes institūcijām ir jāmaina likumdošanas noteiktajā kārtībā statusu, no specializētā tīkla uz publisko telekomunikāciju tīkla operatoru vai uz privāto tīklu.”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Neatbalstīt.

   

  7. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

       

  9. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

  7.1. Augstākās Padomes 1992.gada 6.oktobra lēmums "Par Latvijas Republikas telekomunikāciju sistēmas principiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.);

       

  9.1. Augstākās Padomes 1992.gada 6.oktobra lēmums "Par Latvijas Republikas telekomunikāciju sistēmas principiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņ otājs, 1992, 42./43.nr.);

  7.2. Augstākās Padomes 1993.gada 4.maija lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par telekomunikācijām" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.);

       

  9.2. Augstākās Padomes 1993.gada 4.maija lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par telekomunikācijām" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.);

  7.3. likums "Par telekomunikācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.).

       

  9.3. likums "Par telekomunikācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.).

           

  Likums stājas spēkā 2000.gada 1.martā.

  132

  (Atbildīgā komisija)

  Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

  Atbalstīt.