Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Projekts 2. lasījumam 04.04.2000

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījums likumā “Par svētku un atceres dienām””

(reģ. nr. 499; dok.nr. 1577; nr.1748)

likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

npk

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā 2.lasījuma redakcija

2. Noteikt par atceres dienām:

20.janvāri - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

26.janvāri - Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu;

16.martu - Latviešu karavīru atceres dienu;

25.martu - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

4.maiju - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu;

8.maiju - nacisma sagrāves dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

9.maiju - Eiropas dienu;

14.jūniju - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

22.jūniju - Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

4.jūliju - ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

11.augustu - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

11. novembri - Lāčplēša dienu.

decembra pirmo svētdienu - pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu.

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “14. jūniju - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem “17. jūniju - Latvijas Republikas okupācijas dienu;”

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(deputāts R. Ražuks)

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “11. augustu - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu” ar vārdiem “22. septembri - baltu vienības dienu”

 

 

 

(Cilvēktiesību komisija)

Papildināt likumprojektu ar preambulu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.; L.V., 78./87. nr.) šādu grozījumu:”

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

“Grozījums likumā “Par svētku un atceres dienām””

Izdarīt likumā “Par svētku un atceres dienām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1., 15. nr.; L.V., 78./87. nr.) šādu grozījumu:

“papildināt 2.pantu pēc vārdiem “14. jūniju - komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu” ar vārdiem “17. jūniju - Latvijas Republikas okupācijas dienu” un pēc vārdiem “11. augustu - Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu” - ar vārdiem “22. septembri - Baltu vienības dienu”.