Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

Par Papildprotokolu Latvijas Republikas valdības un

Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu

 

 

 

1. pants. 2000. gada 13. janvārī Rīgā parakstītais Papildprotokols Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu ( turpmāk- Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Papildprotokols latviešu un angļu valodā.

 

3. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _________________.