Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījums Prokuratūras likumā

(reģ.nr.493)

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem)

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Republikas Prokuratūras likumā (L.V., 19.janv., nr.10; Ziņotājs, 1996, nr.5; L.V.,31.maijs., nr.94, Ziņotājs, 1996, nr.13; L.V., 15.apr., nr.99, Ziņotājs, 1998, nr.9.; L.V.,4.nov., nr.331/332; Ziņotājs, 1998,nr.23) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.) šādu grozījumu:

36.pants. Ģenerālprokurora amata kandidāts

Par ģenerālprokuroru var iecelt personu, kurai ir ne mazāk kā piecus gadus ilgs darba stāžs Latvijas Republikas prokuratūrā vai Augstākajā tiesā.

[<*> - 1998.gada 22.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 18.11.98.]

Izteikt likuma 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Ģenerālprokurora amata kandidāts

Par ģenerālprokuroru var iecelt personu:

1) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Satversmes tiesas tiesnesi vai;

2) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase vai;

3) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par apgabaltiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase;

     

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Ģenerālprokurora amata kandidāts

Par ģenerālprokuroru var iecelt personu:

1) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Satversmes tiesas tiesnesi vai;

2) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase,

3) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par apgabaltiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase;

 

4) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi par pilsētas (rajona) tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase vai;

1.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt 36.panta 4.punktu.

 

 

Pieņemt

 
 

5) kura pēc 1994.gada 30.jūnija ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi prokurora amatā prokuratūras iestādēs un kurai ir vismaz vecākā tieslietu padomnieka amata pakāpe.”

2.

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 36.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kura pēc 1990.gada 26.septembra ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi prokurora amatā prokuratūras iestādēs.”

Pieņemt

4) kura pēc 1990.gada 26.septembra ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi prokurora amatā prokuratūras iestādēs.”