Likumprojekts pirmajam lasījumam

Likumprojekts pirmajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām

Likumprojekta redakcija

pirmajam lasījumam

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 1999. gada 19. maijā Varšavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām (turpmāk -Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

Redakcionāli precizēt.

1. pants. 1999. gada 19. maijā Varšavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām (turpmāk -Nolīgums) un tā pielikums (turpmāk -Pielikums ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

   

Redakcionāli precizēt.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums un Pielikums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 20. pantu reģistrē to Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

   

Redakcionāli

precizēt.

3. pants. Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 20. pantu reģistrē Nolīgumu un Pielikumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

4. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis “.

Redakcionāli

precizēt.

4. pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā Nolīguma 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis “.

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada.________________.