Likumprojekts pirmajam lasījumam

Likumprojekts pirmajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējo nolīgumu par gaisa transportu

Likumprojekta redakcija

pirmajam lasījumam

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. 1999. gada 19. maijā Varšavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējais nolīgums par gaisa transportu (turpmāk - Nolīgums )un tā Pielikums ( turpmāk - Pielikums)ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

Redakcionāli precizēt.

1. pants. 1999. gada 19. maijā Varšavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības divpusējais nolīgums par gaisa transportu (turpmāk - Nolīgums) un tā Pielikums ( turpmāk - Pielikums)ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums un Pielikums latviešu un angļu valodā.

     

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums un Pielikums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 22. pantu reģistrē Nolīgumu un Pielikumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

   

 

 

3. pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 22. pantu reģistrē Nolīgumu un Pielikumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

4. pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā tā 23. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis “.

Redakcionāli

precizēt.

4. pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā Nolīguma 23. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis “.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada.________________.