Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības

nolīgumu par gaisa satiksmi

 

 

 

1.pants. 1999.gada 10.maijā Prāgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk- Nolīgums) un tā pielikums (turpmāk- Pielikums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums un Pielikums angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 22.pantu reģistrē Nolīgumu un Pielikumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

 

4.pants. Nolīgums un Pielikums stājas spēkā Nolīguma 24.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada _____________.