2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada 1.martā

Nr.9/6 - 191

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 1.marta sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju”” (reģ.nr.486) 1.lasījumā.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

Pielikumā : Juridiskās komisijas atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju”” uz 1 lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Dz.Kudums