Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

Par Eiropas Konvenciju par bērnu adopciju

 

 

1.pants. 1967. gada 24. aprīļa Eiropas Konvencija par bērnu adopciju ( turpmāk- Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 26. pantu noteikt, ka lūgumus par informācijas sniegšanu Latvijas Republikā saņem un nosūta Tieslietu ministrija.

3.pants. Ārlietu ministrijai paziņot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram Tieslietu ministrijas adresi.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 21. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada ____________.