Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības

produkcijas ražotājiem"

Izdarīt likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1998, 4.nr.; 1999, 22.nr.) grozījumu un aizstāt 5.pantā vārdus "rajonu lauksaimniecības departamenti ir tiesīgi" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs".