Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

(reģ.nr.473)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija (ar redakcionāliem labojumiem) 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā grozījumu:

 

   

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādu grozījumu:

46.1 pants. Apcietināto un notiesāto garīgā aprūpe

Brīvības atņemšanas iestādēs pastāv kapelāna dienests. Kapelāna dienests ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā, bet kapelānu iecelšana tiek saskaņota ar Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģijas lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu.

Likumīgi reģistrētajām reliģiskajām, žēlsirdības un labdarības biedrībām ir atļauts brīvības atņemšanas iestādēs veikt tikumiskās audzināšanas pasākumus.

Kārtību, kādā notiesātajiem atļauts tikties ar garīdznieku un piedalīties tikumiskās audzināšanas pasākumos, reglamentē Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi.

Aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.

 

 

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.