Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

(reģ.nr.473)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā grozījumu:

     

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā grozījumu:

46.1 pants. Apcietināto un notiesāto garīgā aprūpe

Brīvības atņemšanas iestādēs pastāv kapelāna dienests. Kapelāna dienests ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā, bet kapelānu iecelšana tiek saskaņota ar Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģijas lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu.

Likumīgi reģistrētajām reliģiskajām, žēlsirdības un labdarības biedrībām ir atļauts brīvības atņemšanas iestādēs veikt tikumiskās audzināšanas pasākumus.

Kārtību, kādā notiesātajiem atļauts tikties ar garīdznieku un piedalīties tikumiskās audzināšanas pasākumos, reglamentē Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi.

(1994.gada 15.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem , kas izdarīti ar 1998.gada 14.oktobra likumu - Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1998, 23.nr.)

1. aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko un sabiedrisko lietu pārvaldi”.

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus “Reliģisko un sabiedrisko lietu pārvaldi” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.

 

 

Pieņemt

Aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu” ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldi”.

 

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.februārī.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta tekstā vārdus “Likums stājas spēkā 2000.gada 1.februārī”.

 

Pieņemt