Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā grozījumu un aizstāt 46.1 panta pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas Sabiedrisko un reliģisko lietu departamenta Reliģijas lietu nodaļu" ar vārdiem "Reliģisko un sabiedrisko lietu pārvaldi".

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.februārī.