Rīgā, 2000

 

 

 

Rīgā, 2000.gada 2.februārī nr.9/3 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījumi likumā “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām””

 

 

Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām”” (reģ.nr.472; dok.nr.1455), nolēma atzīt, ka likumprojekts ir konceptuāli atbalstāms, un aicināt Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš