Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām"

Izdarīt likumā "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu nodaļas" ar vārdiem "Reliģisko un sabiedrisko lietu pārvaldes";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Reliģijas lietu nodaļas" ar vārdiem "Reliģisko un sabiedrisko lietu pārvaldes".

2. Aizstāt 15.pantā vārdus "Reliģijas lietu departamenta" ar vārdiem "Reliģisko un sabiedrisko lietu pārvaldes".

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.februārī.