Rīgā, 2000

Rīgā, 2000. gada 29. martā

9/4 _____________

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

atzinums par likumprojektu’’Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā’’(dok. nr.1454; reģ. nr.471)

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu ’’Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā’’(dok. nr.1454; reģ. nr.471) saskaņā ar Kārtības ruļļa 85. pantu nolēma izstrādāt alternatīvu likumprojektu. Lūdzam iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu 1. lasījumā.

Pielikumā: alternatīvais likumprojekts ’’Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā’’ un anotācija.

 

Ar cieņu,

Antons Seiksts

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

komisijas priekšsēdētājs