Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību””

(reģ. nr.466)

 

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

Atbildīgās komisijas. slēdziens.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.

2.

3.

4.

5.

Izdarīt likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998.21. nr.) šādu grozījumu: sarakstu un prasības , kas jāievēro organizējot

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

 

NAV

 

Izdarīt likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998.21. nr.) šādu grozījumu: sarakstu un prasības , kas jāievēro organizējot

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Bīstamo iekārtu un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Bīstamo iekārtu un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikums

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.7 “Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000. 3.nr.)

     

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.7 “Grozījums likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000. 3.nr.)