Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā “ Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” “

(reģ.nr. 466) otrajam lasījumam

Redakcija pirms Satversmes

81. p. noteiktajā kārtībā izdoto

MK noteikumu nr.7 pieņemšanas

Pirmā lasījuma redakcija (Satversmes 81. p. noteiktajā kārtībā izdotie MK noteikumi nr.7 , dok.nr. 1440)

Nr.

p.k.

Iesniegtie

priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

3. pants.

(1) Šā likuma prasības attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un apkalpojošo personālu, juridiskajam personām, kas lieto bīstamās iekārtas vai veic šo bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi, modernizāciju un pārbaudes, kā arī valsts institūcijām, kas veic uzraudzību un kontroli šajā jomā.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Bīstamo iekārtu sarakstu apstiprina Ministru kabinets pēc labklājības ministra ieteikuma.

Izdarīt likumā “ Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (LR Saeimas un Ministu Kabineta Ziņotājs, 1998. 21.nr.) grozījumu.

Izteikt 3. panta otro daļu

šādā redakcijā :

“(2) Bīstamo iekārtu sarakstu un prasības, kas jāievēro organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta

kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.7 ‘’Grozījums likumā ‘’Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr....)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Izdarīt likumā “ Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998. 21.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Bīstamo iekārtu sarakstu un prasības, kas jāievēro organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.7 ‘’Grozījums likumā ‘’Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr....).