2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada 7.janvārī Noteikumi Nr.7

Rīgā (prot. Nr.2 3.§)

Grozījums likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) grozījumu un izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bīstamo iekārtu sarakstu un prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Labklājības ministra vietā -

īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs