Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

(reģ.nr.464)

 

Līdz Satversmes 81.panta kārtībā izdotiem noteikumiem nr.5

likuma spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem)

3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

50.4 pants. Soda izpildes režīms slēgtajos cietumos

Slēgtajos cietumos sodu izcieš:

1) notiesātie vīrieši, kuriem par tīšu noziegumu izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem;

2) notiesātie, kuriem nāves sods aizstāts ar brīvības atņemšanu;

3) notiesātie, kuri pārvietoti no daļēji slēgtajiem cietumiem sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem.

….

1. Izteikt 50.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem."

     

1. Izteikt 50.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem.”

50.5 pants. Soda izpildes režīms daļēji slēgtajos cietumos

Daļēji slēgtos cietumos sodu izcieš:

1) notiesātās sievietes, kuras sodītas par tīšu noziegumu izdarīšanu;

2) notiesātie vīrieši, kuriem par tīšu noziegumu izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

3) notiesātie, kuri pārvietoti no slēgtajiem cietumiem sakarā ar

priekšzīmīgu uzvedību;

4) notiesātie, kuri pārvietoti no atklātajiem cietumiem sakarā ar

rupjiem vai sistemātiskiem disciplīnas pārkāpumiem;

5) notiesātie, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādēm.

…..

2. Izteikt 50.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Daļēji slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) sievietes par tīša nozieguma izdarīšanu;

2) vīrieši par tīša, mazāk smaga nozieguma izdarīšanu;

3) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē un sodāmība nav dzēsta;

4) kas pārvietoti no slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību;

5) kas pārvietoti no atklātā cietuma sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem disciplīnas pārkāpumiem;

6) par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes."

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR tieslietu ministre I.Labucka:

Izteikt 50.5 panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādēs un sodāmības nav dzēstas vai noņemtas.”

Juridiskais birojs:

Papildināt 50.5 panta pirmās daļas 3.punktu ar vārdiem “vai noņemta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.2

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 50.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Daļēji slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) sievietes par tīša nozieguma izdarīšanu;

2) vīrieši par tīša, mazāk smaga nozieguma izdarīšanu;

3) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja viņi agrāk izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

4) kas pārvietoti no slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību;

5) kas pārvietoti no atklātā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem disciplīnas pārkāpumiem;

6)  par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes;

   

 

3.

LR tieslietu ministre I.Labucka:

Papildināt 50.5 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, ja tie līdz nozieguma izdarīšanai nebija sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.”

Pieņemt

7) vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, ja viņi līdz nozieguma izdarīšanai nebija sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.”

50.6 pants. Soda izpildes režīms atklātajos cietumos

Atklātajos cietumos sodu izcieš notiesātie:

1) kuri sodīti par kriminālpārkāpumu izdarīšanu;

2) kuri sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti aiz neuzmanības;

3) kuriem par tīšu noziegumu izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;

4) kuri pārvietoti no daļēji slēgtajiem cietumiem sakarā ar priekšzīmīgu uzvedību.

….

3. Izteikt 50.6 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Atklātajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk nav izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē;

2) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu;”;

3) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes;

4) kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību."

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR tieslietu ministre I.Labucka:

Papildināt 50.6 panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “vai kuru iepriekšējās sodāmības dzēstas vai noņemtas.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 50.6 panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “vai kuru iepriekšējā sodāmība dzēsta vai noņemta.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.5

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

3. Izteikt 50.6 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Atklātajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja viņi agrāk nav izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē vai viņu iepriekšējā sodāmība dzēsta vai noņemta;

2) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu;

3)  par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes;

4)  kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību.”

50.11 pants. Administratīvās komisijas lēmumi

….

Lemjot par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

….

4. Papildināt 50.11 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties.”

 

 

 

 

4. Papildināt 50.11 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties.”

   

 

6.

Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.5 “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).

Pieņemt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.5 “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).