Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Sodu izpildes kodeksā

(reģ.nr.464)

 

Līdz Satversmes 81.panta kārtībā izdotiem noteikumiem nr.5

likuma spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

50.4 pants. Soda izpildes režīms slēgtajos cietumos

Slēgtajos cietumos sodu izcieš:

1) notiesātie vīrieši, kuriem par tīšu noziegumu izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem;

2) notiesātie, kuriem nāves sods aizstāts ar brīvības atņemšanu;

3) notiesātie, kuri pārvietoti no daļēji slēgtajiem cietumiem sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem.

….

1. Izteikt 50.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem."

     

1. Izteikt 50.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī notiesātie, kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem."

50.5 pants. Soda izpildes režīms daļēji slēgtajos cietumos

Daļēji slēgtos cietumos sodu izcieš:

1) notiesātās sievietes, kuras sodītas par tīšu noziegumu izdarīšanu;

2) notiesātie vīrieši, kuriem par tīšu noziegumu izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

3) notiesātie, kuri pārvietoti no slēgtajiem cietumiem sakarā ar

priekšzīmīgu uzvedību;

4) notiesātie, kuri pārvietoti no atklātajiem cietumiem sakarā ar

rupjiem vai sistemātiskiem disciplīnas pārkāpumiem;

5) notiesātie, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādēm.

…..

2. Izteikt 50.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Daļēji slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) sievietes par tīša nozieguma izdarīšanu;

2) vīrieši par tīša, mazāk smaga nozieguma izdarīšanu;

3) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu, ja tie agrāk izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē;

4) kas pārvietoti no slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību;

5) kas pārvietoti no atklātā cietuma sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem disciplīnas pārkāpumiem;

6) par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes."

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija:

Izteikt 50.5 panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē un sodāmība nav dzēsta;”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Papildināt likumprojekta 2.panta grozījumu 50.5 panta pirmās daļas 3.punktu ar vārdiem “par tīša nozieguma izdarīšanu”.

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

2. Izteikt 50.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Daļēji slēgtajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) sievietes par tīša nozieguma izdarīšanu;

2) vīrieši par tīša, mazāk smaga nozieguma izdarīšanu;

3) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē un sodāmība nav dzēsta;

4) kas pārvietoti no slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību;

5) kas pārvietoti no atklātā cietuma sakarā ar rupjiem vai sistemātiskiem disciplīnas pārkāpumiem;

6) par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes."

50.6 pants. Soda izpildes režīms atklātajos cietumos

Atklātajos cietumos sodu izcieš notiesātie:

1) kuri sodīti par kriminālpārkāpumu izdarīšanu;

2) kuri sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti aiz neuzmanības;

3) kuriem par tīšu noziegumu izdarīšanu piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;

4) kuri pārvietoti no daļēji slēgtajiem cietumiem sakarā ar priekšzīmīgu uzvedību.

….

3. Izteikt 50.6 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Atklātajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu, ja tie agrāk nav izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē;

2) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes;

3) kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību."

3.

 

 

 

 

 

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Papildināt likumprojekta 3.panta grozījumu 50.6 panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “par tīša nozieguma izdarīšanu”.

Juridiskā komisija:

Izteikt 50.6 panta pirmās daļas 1., 2.punktu šādā redakcijā:

“1) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk nav izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē;

2) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu;”;

uzskatīt līdzšinējo panta 2.,3.punktu attiecīgi par 3.,4.punktu.

 

Noraidīt

 

 

 

 

Pieņemt

3. Izteikt 50.6 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Atklātajā cietumā sodu izcieš ar brīvības atņemšanu notiesātie:

1) par tīša kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja tie agrāk nav izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādē;

2) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu;”;

3) par kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma izdarīšanu, kuri pēc pilngadības sasniegšanas pārvietoti no nepilngadīgo audzināšanas iestādes;

4) kas pārvietoti no daļēji slēgtā cietuma par priekšzīmīgu uzvedību."

50.11 pants. Administratīvās komisijas lēmumi

Par soda izciešanas režīma mīkstināšanu brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma uz daļēji slēgto cietumu;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma uz atklāto cietumu;

3) ierosināt tiesai atbrīvot notiesāto, kurš sodu izcieš režīma augstākajā vai vidējā pakāpē, no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

5) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma augstāko pakāpi;

6) ierosināt tiesas noteiktā papildsoda - policijas kontroles - termiņa samazināšanu vai atcelšanu.

Par soda izciešanas režīma pastiprināšanu brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;

3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;

4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.

Lemjot par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

 

 

5.

Juridiskā komisija:

Papildināt 50.11 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties.”

Pieņemt

4.Papildināt 50.11 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Administratīvās komisijas lēmums stājas spēkā nekavējoties.”