Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts otrajam lasījumam

Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā (reģ. nr.463)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi Nr.433 )

Otrajā lasījumā pieņemtā likuma “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” redakcija

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu: Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

   

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu: Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

10. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

Aizsardzības ministrija

Papildināt pārejas noteikumu 9.punktu ar teikumu šādā redakcijā: “Izmaksājamās izdienas pensijas apmērs netiek ierobežots, ja izdienas pensijas saņēmējs stājas darba attiecībās ar Aizsardzības ministriju vai tās pakļautībā vai pārraudzībā esošajām institūcijām.”

 

Neatbalstīt.

"9. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

10. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433“ Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.2)”.

   

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433“ Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.2)”.