1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr.431

Rīgā (prot. Nr.72 26.§)

Par Eiropas Savienības- Latvijas Republikas Asociācijas Padomes

lēmuma par grozījumiem Eiropas līguma 3.protokolā

pagaidu piemērošanu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Šie noteikumi nosaka Eiropas Savienības- Latvijas Republikas Asociācijas Padomes lēmuma par grozījumiem Eiropas līguma 3.protokolā pagaidu piemērošanu līdz tā apstiprināšanai Saeimā.

2.pants. Ārlietu ministrijai publicēt šo noteikumu 1.pantā minētā lēmuma tekstu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Ārlietu ministrs I.Bērziņš