1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr.427

Rīgā (prot. Nr.72 22.§)

Grozījums Ārstniecības likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.) grozījumu un aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā vārdus "līdz 1999.gada 31.decembrim" ar vārdiem "līdz 2001.gada 31.decembrim".

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Labklājības ministrs R.Jurdžs