1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr. 426

Rīgā (prot. Nr.72 21.§)

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants. Adopcija

(1) Lai bērna attīstībai nodrošinātu ģimenisku vidi, tiek atbalstīta adopcija.

(2) Adopcijas tiesiskos pamatus nosaka Civillikums. Adopcijas kārtību un ierobežojumus adopcijai uz ārvalstīm nosaka Ministru kabinets."

2. Izslēgt pārejas noteikumu 3. un 4.punktu.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs