Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grīņu dabas rezervāta likums” trešajam lasījumam

2. lasījuma redakcija

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Grīņu dabas rezervāta likums

     

Grīņu dabas rezervāta likums

1.pants 

Grīņu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

1

Dep. L. Bojārs

izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants 

Grīņu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Rezervāta teritorija ir neprivatizējams valsts īpašums.”

 

Neatbalstīt

1.pants 

Grīņu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

     

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants 

Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

     

3.pants 

Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

     

4.pants

(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija.

     

5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Slīteres nacionālā parka administrācija.

6.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

2

Juridiskais birojs

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome.”

 

Atbalstīt

6. pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.421 “Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.421 “Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt precizētā redakcijā Grīņu dabas rezervāta likuma 2. pielikumu.

Atbalstīt