Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts trešajam lasījumam

Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā

(reģ. nr. 449)

Otrajā lasījumā pieņemtā likuma “Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā” redakcija

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atalstītā redakcija

Izdarīt Prokuroru izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 13.nr.) grozījumu un papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

4. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

Sociālo un darba lietu komisija

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

 

Atbalstīt.

Izdarīt Prokuroru izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 13.nr.) grozījumu un papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

4. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.