9/9-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/9-36

 

2000.gada 17.februārī

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Godājamie Prezidija locekļi,

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (reģ. nr.463)

 

 

 

Pielikumā: komisijas apkopotie priekšlikumi

 

 

A.Barča

komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Projekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā

Izdarīt Prokuroru izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 13.nr.) grozījumu un papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.1 )

4. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."