Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 406./407.nr.) grozījumu un papildināt 11.panta otro daļu ar 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"40) par valsts valodas prasmes pārbaudi;

41) par atteikšanās no Latvijas pilsonības dokumentēšanu;

42) par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu."