Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ.nr.443)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

84.pants. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju pārkāpšana

(1) Par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju

Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju darbību Latvijas Republikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudassodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

1. 84.pantā:

nosaukumā vārdus “Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes” aizstāt ar vārdiem “starptautisko organizāciju”;

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(1) Par normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju

darbību Latvijā,-“.

 

 

 

1. 84.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus “Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes” ar vārdiem “Starptautisko organizāciju”;

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(1) Par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā, —”.

193.pants. Nelikumīgas darbības ar naudas dokumentiem

(1) Par sveša vērtspapīra, kredītkartes vai cita naudas dokumenta nolaupīšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par vērtspapīra, kredītkartes vai cita naudas dokumenta viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu un izmantošanu, ja nav šā likuma

192.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

2. Izteikt Krimināllikuma 193.pantu šādā redakcijā:

“193.pants. Nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem un maksājuma līdzekļiem

(1) Par svešu vērtspapīru vai maksājuma līdzekļu, izņemot šā likuma 192.pantā paredzētos, nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai izmantošanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par datu, kas dod iespēju izmantot šā panta pirmajā daļā paredzētos maksājuma līdzekļus, pretlikumīgu iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vērtspapīru, maksājuma līdzekļu viltošanu, kā arī par šāda viltojuma iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(4) Par tādas programmatūras vai iekārtas izgatavošanu, iegūšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kas speciāli izgatavota vai pielāgota šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanai,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(5) Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izteikt 193.pantu šādā redakcijā:

“193.pants. Nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem un maksāšanas līdzekļiem

(1) Par vērtspapīra vai maksāšanas līdzekļa, nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai izmantošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par vērtspapīra vai maksāšanas līdzekļa viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu vai izmantošanu, ja nav šā likuma 192.pantā paredzētā nozieguma pazīmju,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

 

 

 

Pieņemt

2. Izteikt 193.pantu šādā redakcijā:

“193.pants. Nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem un maksāšanas līdzekļiem

(1) Par vērtspapīra vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par vērtspapīra vai maksāšanas līdzekļa viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu vai izmantošanu, ja nav šā likuma 192.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

   

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt likumu ar 193.1 pantu šādā redakcijā:

“193.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar vērtspapīriem un maksāšanas līdzekļiem

(1) Par datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot vērtspapīru vai maksāšanas līdzekli, iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā likuma 193.pantā paredzēto noziegumu izdarīšanai, kā arī par šādas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu tādā pašā nolūkā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

 

Pieņemt

3. Papildināt likumu ar 193.1 pantu šādā redakcijā:

“193.1 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar vērtspapīriem un maksāšanas līdzekļiem

 

(1) Par tādu datu iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot vērtspapīru vai maksāšanas līdzekli, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā likuma 193.pantā paredzēto noziegumu izdarīšanai, kā arī par šādas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu tādā pašā nolūkā —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”