Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

2.lasījumam

Grozījums Krimināllikumā

(reģ.nr.443)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) grozījumu un izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

 

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

Pieņemt

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

84.pants. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju pārkāpšana

(1) Par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju

Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju darbību Latvijas Republikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudassodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

“84.pants. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārkāpšana

(1) Par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijas Republikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Saeimas deputāts J.Dalbiņš:

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā:

“Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

84.pantā:

nosaukumā vārdus “Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes” aizstāt ar vārdiem “starptautisko organizāciju”;

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(1) Par to Latvijas Republikas normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijas Republikā,-“.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

1. 84.pantā:

nosaukumā vārdus “Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes” aizstāt ar vārdiem “starptautisko organizāciju”;

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(1) Par normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā,-“.

 

 

Daļēji pieņemt,

skat.pr.nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. 84.pantā:

nosaukumā vārdus “Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes” aizstāt ar vārdiem “starptautisko organizāciju”;

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(1) Par normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijā,-“.

193.pants. Nelikumīgas darbības ar naudas dokumentiem

(1) Par sveša vērtspapīra, kredītkartes vai cita naudas dokumenta nolaupīšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par vērtspapīra, kredītkartes vai cita naudas dokumenta viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu un izmantošanu, ja nav šā likuma

192.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

 

4.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Izteikt Krimināllikuma 193.pantu šādā redakcijā:

“193.pants. Nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem un maksājuma līdzekļiem

(1) Par svešu vērtspapīru vai maksājuma līdzekļu, izņemot šā likuma 192.pantā paredzētos, nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai izmantošanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par datu, kas dod iespēju izmantot šā panta pirmajā daļā paredzētos maksājuma līdzekļus, pretlikumīgu iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vērtspapīru, maksājuma līdzekļu viltošanu, kā arī par šāda viltojuma iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(4) Par tādas programmatūras vai iekārtas izgatavošanu, iegūšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kas speciāli izgatavota vai pielāgota šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanai,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(5) Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

Pieņemt

2. Izteikt Krimināllikuma 193.pantu šādā redakcijā:

“193.pants. Nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem un maksājuma līdzekļiem

(1) Par svešu vērtspapīru vai maksājuma līdzekļu, izņemot šā likuma 192.pantā paredzētos, nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai izmantošanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par datu, kas dod iespēju izmantot šā panta pirmajā daļā paredzētos maksājuma līdzekļus, pretlikumīgu iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vērtspapīru, maksājuma līdzekļu viltošanu, kā arī par šāda viltojuma iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(4) Par tādas programmatūras vai iekārtas izgatavošanu, iegūšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kas speciāli izgatavota vai pielāgota šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanai,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(5) Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”