2000

 

 

 

2000.gada 2.februārī

Nr.9/6 - 86

 

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savās š.g. 12.janvāra un 2.februāra komisijas sēdēs izskatīja likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā” (reģ.nr.443).

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

Pielikumā: Ārlietu komisijas atzinums par likumprojektu “Grozījums Krimināllikumā” uz 1 lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Dz.Kudums