Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā grozījumu un izteikt 84.pantu šādā redakcijā:

"84.pants. Starptautisko organizāciju noteikto sankciju pārkāpšana

(1) Par to normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē starptautisko organizāciju noteikto sankciju darbību Latvijas Republikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

 

 

ANOTĀCIJA

Likumprojektam “Grozījums Krimināllikumā”

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

 

Likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar Nacionālo programmu integrācijai Eiropas Savienībā, kas paredz, ka līdz 2000.gada februārim ir jāizveido sankciju mehānisms, kas nodrošinātu Eiropas Savienības noteikto sankciju īstenošanu, kā arī jāizdara grozījumi Krimināllikumā, kas paredzētu atbildību par šāda Ministru kabineta apstiprinātu sankciju režīma Latvijas Republikā pārkāpšanu.

Krimināllikuma 84.pants paredz atbildību par tādu normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kuri regulē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes noteikto sankciju darbību Latvijas Republikā. Likumprojektā paredzētie grozījumi Krimināllikuma 84.pantā noteiktu atbildību par tādu normatīvo aktu tīšu pārkāpšanu, kas regulē starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā, tādējādi aptverot gan ANO, gan ES noteikto sankciju režīma pārkāpumus.

2. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Tiesību akts minēto jautājumu neskar.

3. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu?

Tiesību akts minēto jautājumu neskar.

4. Kāda var būt normatīvā akta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Ir nepieciešams likums, kas pilnvarotu Ministru kabinetu noteikt Eiropas Savienības apstiprināto ierobežojošo pasākumu pret trešajām valstīm režīmu Latvijas Republikā. Šāds likumprojekts Ārlietu ministrijā ir izstrādāts.

5. Vai normatīvā akta projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām ?

Tiesību akts minēto jautājumu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

Kompetentas institūcijas sauks pie atbildības personas, kas atbildīgas par nodarījuma, kurā konstatētas Krimināllikuma 84.pantā paredzētā nozieguma pazīmes, izdarīšanu.

 

Ārlietu ministrs Indulis Bērziņš