Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. Likuma mērķis ir reglamentēt starptautisko organizāciju noteikto sankciju (turpmāk - sankcijas) režīmu un citus ar sankciju piemērošanu Latvijas Republikā saistītos jautājumus.

1.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Papildināt likumprojekta 1. pantu pēc vārda “jautājumus” ar vārdiem “ņemot vērā Latvijas starptautiskās

saistības ”

Neatbalstīt.

1.pants. Likuma mērķis ir reglamentēt starptautisko organizāciju noteikto sankciju (turpmāk - sankcijas) režīmu un citus ar sankciju piemērošanu Latvijas Republikā saistītos jautājumus.

2.pants. Sankcijas ir pret trešo valsti vērsti ekonomiski, finansiāli vai politiski piespiedu līdzekļi, lai panāktu tādu tās rīcību, kas nodrošina vai atjauno mieru, drošību, taisnīga likuma varu vai starptautisko līgumu ievērošanu.

   

 

 

2.pants. Sankcijas ir pret trešo valsti vērsti ekonomiski, finansiāli vai politiski piespiedu līdzekļi, lai panāktu tādu tās rīcību, kas nodrošina vai atjauno mieru, drošību, taisnīga likuma varu vai starptautisko līgumu ievērošanu.

3. pants. Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par sankciju noteikšanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti un nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicami Latvijas Republikai šo sankciju īstenošanai.

     

3. pants. Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par sankciju noteikšanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti un nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicami Latvijas Republikai šo sankciju īstenošanai.

4.pants. Sankciju režīma ieviešanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti, kā arī nepieciešamos pasākumus šā sankciju režīma īstenošanai nosaka Ministru kabinets.

 

2.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets izdod noteikumus par sankciju režīma ieviešanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem šā sankciju režīma īstenošanai “.

Atbalstīt.

4.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par sankciju režīma ieviešanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem šā sankciju režīma īstenošanai.

1.

2.

3.

4.

5.

5.pants. Ārlietu ministrija informē starptautiskās organizācijas par Ministru kabineta noteikumiem par sankciju režīmu Latvijas Republikā.

 

5.pants. Ārlietu ministrija informē starptautiskās organizācijas par Ministru kabineta noteikumiem par sankciju režīmu Latvijas Republikā.

 

6.pants. Ministru kabineta noteikto sankciju režīmu savas kompetences ietvaros kontrolē Ministru kabineta noteiktas valsts institūcijas.

 

6.pants. Ministru kabineta noteikto sankciju režīmu savas kompetences ietvaros kontrolē Ministru kabineta noteiktas valsts institūcijas.

 

7.pants. Par šā likuma pārkāpumu persona saucama pie likumos noteiktās atbildības.

 

7.pants. Par šā likuma pārkāpumu persona saucama pie likumos noteiktās atbildības.

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā”( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16nr.)

 

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā”( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16nr.)

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada.________________.