Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījums Krimināllikumā

(reģ.nr.436)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

37.pants. Nāves sods

(1) Nāves sodu - nošaušanu var piespriest vienīgi par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos.

(2) Nāves sods nav piemērojams personām, kuras līdz nozieguma izdarīšanai nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, un sievietēm.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs M.Bičevskis:

Papildināt 37.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā vai kara draudu apstākļos.”;

esošo otro daļu uzskatīt par trešo daļu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 37.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā .”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.2

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. Papildināt 37.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā .”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

117.pants. Slepkavība pastiprinošos apstākļos

Par slepkavību, ja:

1) noslepkavota sieviete, vainīgajam apzinoties, ka viņa ir grūtniecības stāvoklī;

2) noslepkavots mazgadīgais vai cita persona, vainīgajam apzinoties, ka tā ir bezpalīdzības stāvoklī;

 

 

3.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Krimināllikuma 117.pantā aizstāt otrajā punktā vārdus “noslepkavots mazgadīgais vai cita persona” ar vārdiem “noslepkavota persona”;

 

Pieņemt

2. 117.pantā :

aizstāt otrajā punktā vārdus “noslepkavots mazgadīgais vai cita persona” ar vārdiem “noslepkavota persona”;

3) tā izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā;

4) tā izdarīta ar sevišķu cietsirdību;

5) pēc tās izdarīta līķa apgānīšana;

6) tā saistīta ar laupīšanu;

7) tā saistīta ar izvarošanu;

8) tā izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu vai atvieglot tā

izdarīšanu;

9) tā izdarīta mantkārīgā nolūkā;

10) to izdarījusi personu grupa;

11) to izdarījusi persona, kas ievietota aizturēto turēšanas,

iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietā, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Papildināt Krimināllikuma 117.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) noslepkavots nepilngadīgais.”.

 

Pieņemt

papildināt ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) noslepkavots nepilngadīgais.”.

118. pants. Slepkavība sevišķi pastiprinošos apstākļos

Par slepkavību

1) sakarā ar to, ka cietušais vai viņa tuvinieks izpildījis savus

dienesta vai profesionālos pienākumus vai piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā, vai devis liecību tiesā

vai pirmstiesas izmeklēšanā;

2) ja noslepkavotas divas vai vairākas personas;

3) ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi slepkavību,

izņemot slepkavību, kas izdarīta stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, un slepkavību, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai personas

aizturēšanas nosacījumus;

4) ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu, vai ar nāves sodu.

         

160.pants. Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana

(1) Par pederastiju vai lezbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā, ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar arestu.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar nepilngadīgo vai

atkārtoti vai ja tās izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi

izvarošanu, vai ja tās izdarījusi personu grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem.

(3) Par vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, kā arī ja tā izdarīta ar mazgadīgo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem.

1. Izteikt 160.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī, ja tās izdarītas ar mazgadīgo,-“

     

3. Izteikt 160.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī, ja tās izdarītas ar mazgadīgo,-“.

162.pants. Pavešana netiklībā

(1) Par netiklu darbību izdarīšanu ar nepilngadīgo pret viņa gribu vai ja to izdarījusi pilngadīga persona -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu.

(2) Par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

2. Aizstāt 162.panta otrās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “astoņiem”.

     

4. Aizstāt 162.panta otrās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “astoņiem”.

164.pants. Piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

3. 164.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

     

4. 164.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

(3) Par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

papildināt trešās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu”;

 

 

5.

Juridiskā komisija:

Likuma 164.pantā:

papildināt trešās daļas sankciju pēc vārdiem “konfiscējot mantu” ar vārdiem “vai bez mantas konfiskācijas”;

 

 

Pieņemt

papildināt trešās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu”.

6.

Juridiskā komisija:

Likuma 164.pantā:

papildināt ceturtās daļas sankciju pēc vārdiem “konfiscējot mantu” ar vārdiem “vai bez mantas konfiskācijas”.

Pieņemt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

165.pants. Sutenerisms

(1) Par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai arī tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgām personām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.

4. Papildināt 165.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgām personām,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

     

5. Papildināt 165.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgām personām,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

166.pants. Pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par pornogrāfisku sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, filmu, video

un audio ierakstu vai citādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas, atskaņošanas,

reklāmas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

7.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Papildināt likuma 166.panta nosaukumā un trešajā daļā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”.

 

 

 

Pieņemt

6. 166.pantā:

papildināt nosaukumā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”.

(2) Par tādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros

aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu tādā pašā nolūkā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

5. 166.pantā:

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

LR tieslietu ministrs V.Birkavs:

Izteikt 166.panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Par tādu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, glabāšanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība - .”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 166.panta otrajā daļā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”.

Daļēji pieņemt, skat. AIek redakciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

papildināt otrajā daļā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

(3) Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “sešiem”, kā arī papildināt to ar vārdiem “konfiscējot mantu”;

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

Juridiskā komisija:

Likuma 166.pantā:

papildināt trešās daļas sankciju pēc vārdiem “konfiscējot mantu” ar vārdiem “vai bez mantas konfiskācijas”;

LR tieslietu ministrs V.Birkavs:

Izteikt 166.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) - .”

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt, skat pr.nr.7

papildināt trešajā daļā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “sešiem”, kā arī papildināt to ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

11.

Juridiskā komisija:

Likuma 166.pantā:

papildināt ceturtās daļas sankciju pēc vārdiem “konfiscējot mantu” ar vārdiem “vai bez mantas konfiskācijas”.

 

Pieņemt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

   

 

 

12.

R.Ražuks, H.Soldatjonoka, A.Prēdele,S.Golde, A.Barča, L.Bojārs, A.Bērziņš:

Papildināt Krimināllikumu ar jaunu 319 a.pantu šādā redakcijā:

“319a.pants.

Par bāriņtiesu, pagasttiesu un bērnu tiesību aizsardzības institūciju atbildīgu darbinieku neinformēšanu par apstākļiem, kas apdraud nepilngadīgo normālu fizisko un garīgo attīstību, veselību vai dzīvību, ja to ir izdarījusi persona, kurai tas ir jāveic sakarā ar darba pienākumu pildīšanu (medicīnas, izglītības, sociālās aprūpes un policijas iestāžu darbinieki),

soda ar arestu vai naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.”

 

 

Pieņemt

7. Papildināt likumu ar jaunu 319.1 pantu šādā redakcijā:

“319. 1 pants.

Par bāriņtiesu, pagasttiesu un bērnu tiesību aizsardzības institūciju atbildīgu darbinieku neinformēšanu par apstākļiem, kas apdraud nepilngadīgo normālu fizisko un garīgo attīstību, veselību vai dzīvību, ja to ir izdarījusi persona, kurai tas ir jāveic sakarā ar darba pienākumu pildīšanu (medicīnas, izglītības, sociālās aprūpes un policijas iestāžu darbinieki),

soda ar arestu vai naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.”