Grozījumi Krimināllikumā

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 160.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī, ja tās izdarītas ar mazgadīgo,-“

2. Aizstāt 162.panta otrās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “astoņiem”.

3. 164.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

papildināt trešās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu”.

4. Papildināt 165.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgām personām,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

5. 166.pantā:

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “sešiem”, kā arī papildināt to ar vārdiem “konfiscējot mantu”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Krimināllikumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums paredzēts kriminālatbildības pastiprināšanai par noziegumiem, kas apdraud sabiedrisko tikumību, bērnu (mazgadīgo) dzimumneaizskaramību, kā arī viņu normālu fizisku un garīgu attīstību. Likums vērsts pret mazgadīgo piespiešanu nodarboties ar prostitūciju un iesaistīšanu pornogrāfiska un erotiska rakstura materiālu izgatavošanā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Saglabājoties esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Dz.Kudums

 

Aizsardzības un iekšlietu

komisijas priekšsēdētājs J.Ādamsons